Järjestyssäännöt

MIKAELIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

 

 1. Koulussa tulee käyttäytyä ystävällisesti, avuliaasti ja asiallisesti muita oppilaita ja aikuisia kohtaan. Kielenkäytön tulee olla hyvien tapojen mukaista.
 2. Kaikenlainen ruumiillinen ja henkinen väkivalta sekä kiusaaminen ja häirintä ovat ehdottomasti kiellettyjä.
 3. Oppitunneilla on käyttäydyttävä hyvin ja työskenneltävä tunnollisesti opettajan ohjeiden mukaisesti.
 4. Koulukirjoista ja -tarvikkeista on huolehdittava hyvin ja työympäristö on pidettävä siistinä. Koulun omaisuuden tahallinen vahingoittaminen johtaa korvausvastuuseen.
 5. Rahaa, pelejä, leluja, makeisia ym. kouluun kuulumatonta omaisuutta ei saa tuoda kouluun ilman opettajan lupaa. Matkapuhelin saa olla mukana huoltajan vastuulla. Siitä ei kuitenkaan saa aiheutua häiriötä koulupäivän aikana.
 6. Välitunnille mennään ja sieltä palataan viivyttelemättä. Välituntialueelta ei saa poistua ilman opettajan lupaa. Välitunnit saa viettää sisällä vain opettajan luvalla. Tunnin alussa on mentävä suorinta tietä omaan luokkaan omalle paikalle.
 7. Sisälle tultaessa on jalkineet puhdistettava ja lakki otettava päästä. Päällysvaatteet, jalkineet ja koululaukut laitetaan siististi niille varatuille paikoille. Sisätiloissa liikutaan rauhallisesti kävellen.
 8. Ruokailun aikana tulee noudattaa ehdotonta siisteyttä ja hyviä tapoja. Kaikille on annettava ruokarauha.
 9. WC:ssä saa käydä vain välituntisin. WC:ssä on asioitava siististi.
 10. Lumipallojen, kivien, keppien ym. käteen ottaminen, heittäminen ja potkiminen on kielletty.
 11. Huoltajan on ilmoitettava oppilaan poissaolosta koululle heti ensimmäisenä poissaolopäivänä. Luvattomat poissaolot ja myöhästymiset on suoritettava takaisin. Oppilaalla on läsnäolovelvollisuus koulun työaikoina.
 12. Tupakan ja muiden päihteiden hallussapito, käyttö ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen on koulussa ehdottomasti kielletty. Koulussa noudatetaan Mikaelin koulun päihdeohjelmaa.
 13. Koulussa on pukeuduttava asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti, esim. liian paljastavien, päihdeaiheisten, rasististen tai poliittisesti kantaa ottavien vaatteiden, asusteiden ja tarvikkeiden käyttö on kielletty.
 14. Oppilaan, opettajan tai koulun henkilökuntaan kuuluvan henkilön nimittely uskonnon, syntyperän, sukupuolen tai ulkoisen olemuksen perusteella on kielletty.
 15. Järjestyssääntöjä on noudatettava kouluaikoina.
 16. Oppilasta, joka rikkoo järjestyssääntöjä, harjoittaa opinnoissa vilppiä tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, rangaistaan koulun kurinpitotoimin.