Koulukatu 2021

Myönteisiä asioita

Selkeät säännöt, tiukka kuri, tasokas opetus, liikunnan painottaminen

Pienet luokat oppimisen kannalta erittäin hyvä asia. Välitön puuttuminen ongelmiin joissa tähdätään ratkaisuihin.

Selkeät säännöt, lapset tietävät mitä heiltä odotetaan. Todella ammattitaitoinen henkilökunta ja eritoten oman lapsen opettaja.

Erityislapsille suunnattu koulu

Toiminta on selkeää ja ohjeet sekä ovat yhtenäisiä

Pidetään vanhempina siitä, että on kuri, järestys ja sovitut säännöt, joita pitää noudattaa

On tiukka kuri ja liikuntaa.

Pienet luokat, sopiva kuri

Vaikeata arvioida vielä, on ollut niin lyhyt aika Mikaelin koulussa.

Se, että opetus on jatkunut normaalina, pandemiasta huolimatta. Joka aamu kotoa lähtee tyttö mielellään kouluun.

Tiukat säännöt, johdonmukainen toiminta, kaikilla opettajilla samat säännöt, rauhallinen oppimisympäristö, törttöilystä seuraa rangaistus, tekemättömät kotitehtävät tehdään joka päivä heti koulun jälkeen, kielenopiskelun tiukka tuntisääntö, uskonnolliset pyhät huomioidaan, liikuntaan panostaminen, hyvien tapojen opettelu, kiusaamisen nollatoleranssi, hyvä yhteistyö opettajan ja huoltajien kanssa ja oppimisen sparraus.

Tasa-arvo, järjestelmällisyys, oikeudenmukaisuus.

Koko koulu erityislapsille ja näin ollen kaikilla opettajilla kokemusta erityislapsista ja heidän haasteistaan.

Koulussa saa hyvän tuen lapselle eritystarpeisiinsa. Koulussa on hyvät ja kunnon/ tiukat säännöt

Lapsemme on käynyt koulua jo useamman vuoden yksikössä. Yhteistyö koulun ja kodin sekä opettajan välillä on ollut aina kiitettävää ja ymmärtävää. Tiedotus on ollut koululta aktiivista, olemme tietoisia tulevista asioista. Parasta palautetta koululle, on tietysti iloinen koululainen, joka mielellään lähtee kouluun ja on tyytyväinen koulun tapoihin toimia-selkeät toimintatavat päivittäin. Konflikti tilanteet on otettu vakavasti ja ne on selvitetty mahdollisimman pian, puututtu hyvin. Liikuntapäivä perjantaisin ja siihen liittyvät ohjeistukset ovat aina selkeitä ja päivän sujuvuus ja ruokailut on hienosti järjestetty. Pieni koulu ja opettajille useammat oppilaat ovat tuttuja, luo turvallisuutta oppilaille. Mahdollisuus saada lisää tukea ”tukiopetuksessa”.

Kielteisiä asioita

Vuosien aikana meidän kohdalla ei ole ollut huonoja kokemuksia. Olemme olleet valtavan tyytyväisiä lapsemme kouluun ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Vaikka kyseessä on ”erityiskoulu”, emme koe asiaa niin… Vaan lapsemme käy mielestämme koulua yhdessä parhaista kouluista.

En koe toiminnassa olevan mitään huonoa.

Ei tule mieleeni

Vanhempien tukeminen tai opastaminen oman tuen hakemiseen

Välillä kuri tuntuu liian tiukaltakin, jotkin rankaisukäytännöt ovat suuhteettomia, epäempaattisuus lapsia kohtaan

Kuri ehkä liiankin tiukka

Tämä toki saattaa liittyä koronaan, mutta ruokailuajat ovat lapsen mielestä liian lyhyitä eikä ehdi syödä tarpeeksi. Myös välitunneista kertoo, että on liian vähän tilaa liikkua/alue liian rajattu.

Koronan aikana liikunta ollut tauolla, mikä on huono juttu.

Kerhot voisivat alkaa jo eka tai toka luokalla.

Vaikeata arvioida vielä, on ollut niin lyhyt aika Mikaelin koulussa.

Ehkä koulusta tulevat ystävät eivät kaikki kuulu äidin kategoriassa niihin parhaisiin mallin näyttäjiin. Aikas paljon on pelkkiä poikia.

Väillä vanhemman viesteihin ei vastata, jos esim. kysyy onko lapsi vielä koululla vai lähtenyt jo kotiin. Lapsen olisi tarkoitus olla aina tukiopetuksessa kun se on mahdollista.

Kehittämisehdotuksia

Tykkään teidän touhuista tähän asti, kunhan Koronasta vain päästään. Kiitos ja Jumalan siunausta teille kaikille!

Pihaa olisi hyvä kehittää, lisää luovaa tekemistä kouluun ja kerhoihin, harjoitukset joissa harjoitetaan emoaattisuutta muita kohtaan ( tekevät hyvää myös aikuisille)

Enemmän apua vanhempien tukemiseen erityislasten kanssa (esim. ohjausta mistä kaikkialta voisi pyytää apua/neuvontaa)

Jatkakaa samalla tavalla. Oma lapseni hyötyi siitä paljon, että pääsi Mikaelin kouluun

Enemmän positiivista pedagokiikkaa

Sammalla tavalla kun jatkuu toiminta. Ainahan voi parantaa, mutta huonompaan suuntaan ei saa mennä.

Syksyn koko koulun vanhempain illan sisällön uudistamista. Tai eri vanhempain illat 1 lk ja muille luokka asteille.

Ei kehittämisehdotuksia. Kiitos koulun koko henkilökunnalle!