Jopo 2023

Myönteisiä asioita

Selkeä ja toimiva konsepti, opettaa itsenäiseen työskentelyyn, josta myöhemminkin hyötyä. Nuori on pystynyt käymään koulua ja saanut onnistumisen kokemuksia. Nuoren hyvinvointi on parantunut. Opettajat vaikuttavat erittäin motivoituneilta ja osaavat kohdata ja ymmärtää nuoria. Yhteistyö on sujunut erinomaisesti ja huolenaiheista on voinut keskustella. Arvostan kovasti JOPO-luokan toimintaa ja ajattelen, että sen toimintaperiaatteissa olisi paljon sellaista, josta olisi hyötyä myös ns. tavallisessa peruskoulussa.

Omalle lapselle sopiva oppimisympäristö ja oppimistapa.

Koulu tukee nuorta, opettajat näkevät oppilaat yksilöinä.

– yksilöllinen tuki nuorelle
– ammattitaitoinen henkilökunta
– aito kiinnostus, välittäminen nuoren kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta
– resurssit tuntuu olevan kunnossa

Koulu on edennyt huomattavasti paremmin kuin aikaisemmassa.

Kielteisiä asioita

Vastaan ei ole tullut kielteisiä asioita.

Ei sinänsä koulun toiminnassa, mutta on harmillista, että luokassa ei ole viime kuukausina ollut samanlaista työrauhaa. Keskittyminen on ollut vaikeaa, kun osalla oppilaista ei ole samanlaista motivaatiota opiskeluun tai/ja pysty rauhoittumaan.

No enpä ole sellaista toistaiseksi nähnyt.
kouluhommia voisi ehkä tehdä enemmän, kun on perustason saavuttanut. Toki innon ja taitojen mukaan.

Kehittämisehdotuksia

Kehittämisideat menee lähinnä päättäjien suuntaan, että heräisivät vallitsevaan tilanteeseen. Ja kuuntelisivat mitä opettajilla on sanottavana.