Kategoriat
Kansainvälinen työelämäyhteistyö Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Uutisaukeamayhteistyö Ilkka-Pohjalaisen kanssa Ugandan kehitysyhteistyöleirikoulun yhteydessä

Vaasan lyseon lukiossa on suunniteltu ja toteutettu Ilkka-Pohjalaisen kanssa uutisaukeamayhteistyö Ugandan kehitysyhteistyöleirikoulun yhteydessä.

Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot.

Käytännön kuvaus

Ugandaan Kampalaan tehdyllä leirikoulumatkalla tutustuttiin kehitysyhteistyön tekemisen periaatteisiin ja osallistuttiin vapaaehtoistyöhön Planin Smartup Factoryssa, Suomen Pakolaisavussa ja Caring Hands Ugandassa Kampalassa Ugandassa. Samalla tehtiin haastatteluja ja kirjoitettiin juttuja Ilkka- Pohjalaiseen.

Ennen leirikoulumatkaa vierailtiin Ilkka-Pohjalaisen toimituksessa Vaasassa. Vierailun aikana tutustuttiin toimittajan työhön ja journalismin perusteisiin sekä suunniteltiin uutisaukeaman sisältöjä toimittaja johdolla. Vierailulla tavattiin myös päätoimittaja, joka hyväksyi alustavat ideat uutisaukeaman sisällöstä. Suunnitelmana oli, että uutisaukeaman teemat käsittelisivät matkalla opittua ja eri järjestöjen tekemän kehitystyön vaikutuksia ugandalaisten nuorten elämässä. Myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia oli tarkoitus tutkia paikan päällä.

Kehitysyhteistyöleirikoulun leirikoulumatkalla Ugandassa opiskelijat sovelsivat journalismin ohjeita käytäntöön ja tekivät haastatteluja ja tiedonkeruuta uutisaukeaman juttukokonaisuuteen. Aukeaman pääjuttu, kainalojuttu ja faktalaatikon teksti sekä erillinen mielipidekirjoitus lehteen ja kuvakollaasi ja video verkkolehteen viimeisteltiin valmiiksi matkan jälkeen. Juttukokonaisuus julkaistiin Ilkka-Pohjalaisessa sekä painetussa että verkkolehdessä.

Opiskelijat osallistuivat uutisaukeaman sisältöjen suunnitteluun Ilkka-Pohjalaisen vierailulla ja haastattelujen toteuttamiseen Ugandan kehitysyhteistyöleirikoulun yhteydessä sekä juttujen kirjoittamisen leirikoulumatkan jälkeen. Uutisaukeamayhteistyötä voi hyödyntää myös muilla lukion kursseilla, jossa tarkastelun kohteena on ilmiö, jolla on laajempaa yhteiskunnallista merkitystä ja uutisarvoa mediatalolle.

Käytännön hyödyt ja tulokset

Yhteistyön myötä valmistui uutisaukeama Ilkka-Pohjalaiseen. Samalla tutustuttiin toimittajan työhön ja journalismin keskeisiin periaatteisiin ja opiskelijat pääsivät itse tekemään uutisaukeamakokonaisuutta. Eri lehtijuttujen tyypit tulivat tutuiksi. Samalla myös taiton ja kuvien merkitys osana uutisaukeaman kokonaisuutta hahmottui paremmin.

Opiskelijat pääsivät tutustumaan journalismin periaatteisiin ja toimittajan työhön sekä mediataloon. Lisäksi tutustuttiin myös toimittajan työn etiikkaan. Uutisaukeaman kirjoittaminen syvensi myös kehitysyhteistyöleirikoulun sisältötavoitteita. Kaikkien järjestöjen tekemässä työssä viestinnällä oli keskeinen rooli. Yhteistyön myötä huomio kiinnittyi myös kehitysmaita koskevaan uutisointiin ja näkökulmiin, jotka ovat usein negatiivisia. Ymmärrys kehitysyhteistyöstä ja viestinnän keskeinen merkitys osana järjestöjen tekemää kehitysyhteistyötä syvenivät.

Lehtijuttujen kirjoittaminen ja valokuvat syvensivät käsitystä toimittajan ja lehtikuvaajan työstä, mutta auttoivat myös sisällöllisesti ymmärtämään kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen toimintaa ja tuloksia tavallisen nuoren näkökulmasta.

Tutustu lisää

Vaasan lyseon lukiossa tehtiin Ilkka-Pohjalaisen kanssa uutisaukeama Ugandan kehitysyhteistyöleirikoulun yhteydessä – Lukion työelämäkumppanit -blogi (linkki)

Ugandan kehitysyhteistyöleirikoulu (video)

Lisätietoja

Vaasan lyseon lukio

Mika Jokiaho

mika.jokiaho@edu.vaasa.fi

12.5.2020

Liitteet

Ilkka-Pohjalainen: Uganda-aukeama (pdf)