Poissaolot

Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaoloista luokanopettajalle Wilmassa. Oppilaan velvollisuus on selvittää ja suorittaa poissaolon aikaiset koulutehtävät.

Muun kuin sairauden takia poissaoloa tulee anoa etukäteen kirjallisesti. Opettaja voi myöntää oppilaalle enintään kolmen päivän poissaolon. Pidemmät lomat anotaan koulun rehtorilta. Poissaolot anotaan Wilman lomakkeella.
Oppilaan tulee selvittää ennen anottua poissaoloa, miten ja milloin tekemättömät tehtävät suoritetaan.