Oppilaan terveys

Terveydenhoitaja

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa. Tavoitteena on myös koko kouluyhteisön terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen.
Lisätietoa Turun kouluterveydenhuollosta

Ilpoisten koulun terveydenhoitajana toimii Titta Lehtinen.

Koulupsykologi

Koulupsykologi on kouluyhteisön psykologinen asiantuntija. Vanhemmat, koulu tai oppilas itse voivat ottaa yhteyttä psykologiin, kun jokin lapsen koulunkäynnissä, kasvussa tai kehityksessä huolestuttaa. Koulupsykologi tekee mm. psykologisia tutkimuksia oppimis- ja keskittymisvaikeuksien, käytösongelmien ja tunne-elämään liittyvien vaikeuksien selvittämiseksi.

Ilpoisten koulun koulupsykologina toimii Kaisa Orajärvi.

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, jonka tehtävä on tukea oppilaiden koulunkäyntiä ja edistää niin yksilön kuin koko kouluyhteisön hyvinvontia.

Koulukuraattorinamme työskentelee Eija Käkönen.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Psykiatrisen sairaanjoitajan luona voi asioida matalalla kynnyksellä mielen hyvinvointiin liittyvissä asioissa esimerkiksi silloin, kun huoli oppilaan mielialan laskusta, ahdistuneisuudesta tai uupumisesta herää joko oppilaalla itsellään, hänen läheisillään tai opettajalla. Keskustelutuen kesto määräytyy yksilöllisesti ja voi tarvittaessa jatkua pidempääkin.

Psykiatrisena sairaanhoitajana työskentelee Pia Mölsä.