Koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä (KOR)

Ilpoisten koulussa yhteisölliseen oppilashuoltoryhmään kuuluvat rehtori, opettajaedustaja, oppilashuoltohenkilöstö (koulukuraattori, koulupsykologi ja terveydenhoitaja), laaja-alaiset erityisopettajat, koulunkäynninohjaaja, oppilasedustaja ja vanhempien edustaja.

Ryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa perjantaina klo 8.

Yhteistyötä tehdään myös esiopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä yläkoulun kanssa. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä tekee tarvittaessa yhteistyötä myös viranomaisten, kansalaisjärjestöjen, yhdistysten, yliopistojen ja yritysten kanssa.

KOR-ryhmän tavoite on pohtia, kehittää, suunnitella ja arvioida yleisellä tasolla koko koulun ja oppilaiden hyvinvointia. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään osana koulun toiminnan kehittämistä ja arviointia. Vuosittainen arviointi ja kehittäminen kuvataan koulun toimintasuunnitelmassa.