Opetettavat kielet

Koulumme kaikki oppilaat lukevat kolmannelta vuosiluokalta alkaen A1-kielenä englantia. Neljänneltä luokalta alkavana vapaaehtoisena A2-kielenä koulumme tarjoaa ruotsia ja saksaa. Ne oppilaat, jotka eivät ole valinneet ruotsia neljännellä luokalla A2-kieleksi, aloittavat kuudennella luokalla B1-ruotsin opiskelun.

Lukuvuonna 2022-2023 Ilpoisten koulussa opiskellaan A2-ruotsia vuosiluokilla 4-6 sekä A2-saksaa 4. vuosiluokalla.