Koti ja koulu

Lapsen koulunkäyntiä tukevat parhaiten hyvät, luottavaiset suhteet kodin ja koulun välillä. Opettajiin ja muuhun koulun henkilökuntaan kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä.

Turun kaupungissa kodin ja koulun ensisijainen yhteydenpitoväline on sähköinen Wilma-ohjelma. Huoltajien Wilma-tunnukset on tarkoitettu ainoastaan huoltajien käyttöön. Oppilailla on omat henkilökohtaiset tunnuksensa. Mikäli Wilma-tunnukset unohtuvat tai katoavat, huoltaja voi pyytää uudet tunnukset koulusihteeriltä.

Vanhempien yhteinen vaikuttamiskanava on vanhempainyhdistys Ilvari ry.