Upplevelsestigen, åk 1-2

Årskurs 1–2
Upplevelsestigens studiehelheter som är gemensamma för alla på årskurs 1–2:

Åk 1:

Rundvandring i Åbo
Läraren ordnar.
Salutorget, Auraån, statyer, byggnader, m.m.

Utfärd i närliggande natur
Läraren ordnar.

Biblioteket
Läraren guidar.

Biologiska museet
Läraren bokar tiden. Museet ordnar guidning.
Se museernas Upplevelsestig.

Åk 2

Film
Skolbio, Finnkino, Egentliga Finlands Filmcentrum, m.m. Klassen väljer programmet, läraren bokar.

Naturskola i Runsala,
naturen på hösten/våren
Naturskolan skickar inbjudan.

Biblioteket
Bokpraten
Följ med bibliotekets meddelanden.

Åbo konstmuseum
Konstmuseet kallar. Museet ordnar guidning.
Se museernas Upplevelsestig.

Konsert
Åbo filharmoniska orkester ordnar konsert för barn.
Ordnas koncentrerat.

Bitar från läroplanen:
Som lärmiljöer används förutom skolans lokaler och den egna klassen mångsidigt även den närliggande naturen och den byggda miljön, olika sociala sammanhang och situationer, digitala lärmiljöer samt lokala möjligheter såsom samarbete med naturskolor, museer, företag, medborgarorganisationer samt natur- och vetenskapscentra.

Skolans lokaler, idrottsplatser i närmiljön och naturen ska utnyttjas mångsidigt i undervisningen. Eleverna ska handledas att främja ett tryggt och etiskt hållbart arbetssätt och inlärningsklimat.

Genom att bekanta sig med skolbiblioteks- eller närbiblioteksverksamheten och med olika kulturevenemang för barn utvidgas lärmiljön till områden utanför klassrummet. Den kulturella mångfalden i närmiljön och medierna ska också utnyttjas. Undervisningen ska fokusera på att dela upplevelser och öva färdigheter tillsammans och individuellt, också med hjälp av digitala verktyg.