Konsertti

Elämyspolun konsertit kuuluvat 2. ja 7. luokan oppilaille. Toisluokkalaisten konsertti järjestetään Turun konserttitalossa. Konserttiin lähetetään erillinen kutsu.

Seitsemännen luokan konserttivierailuun luokka voi valita sopivan konsertin esim. Turun filharmonisen orkesterin, Turun seudun musiikkiopiston tai Turku Jazz ry:n järjestämän koululaiskonsertin ohjelmistosta. Elämyspolku tarjoaa musiikinopetukseen eri vuosiluokille myös valinnaisia vierailuja.

Palasia OPSista:

3.-6. –luokkien musiikillisten tietojen ja taitojen oppiminen tapahtuu musisoiden eli laulaen, soittaen, kuunnellen, liikkuen, improvisoiden ja säveltäen sekä taiteidenvälisessä työskentelyssä. Sisällöt valitaan siten, että oppilas tutustuu musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia ja oppilaiden kokemuksia.
Musiikillisten taitojen ja tietojen lisäksi opetuksessa käsitellään oppilaiden kokemuksia ja havaintoja musiikista ja musiikin tekemisestä eri ympäristöissä koulussa ja koulun ulkopuolella.
Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.
7.-9. luokilla oppimisen ilo, luovaan ajatteluun rohkaiseva ilmapiiri sekä myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset innostavat oppilaita ja sitouttavat heidät kehittämään musiikillista osaamistaan.

Opetuksessa hyödynnetään taide- ja kulttuurilaitosten sekä muiden yhteistyötahojen tarjoamia mahdollisuuksia.