Luonto ja ympäristö

Ensimmäisellä luokalla tehdään luokanopettajan opastamana kaupunkikävelyretki ja lähiluontoretki.
Ruissalon luontokoulu kutsuu vuosittain 2.-4. luokkien oppilaat vierailulle ja opiskelemaan ympäristöopin luontoaiheita.

Lounais-Suomen jätehuolto aktivoi 3.-4. luokan oppilaita ja kutsuu 8. luokan oppilaat tutustumaan toimipaikkoihinsa.

Viidesluokkalaisten Elämyspolku-kevätretki on suunnitteilla.
Yläkoulussa tehdään lähiluontoretkiä opettajan opastamana.

Linkkejä ympäristökasvatukseen

Palasia opsista:
1.-6. luokilla oppimisympäristöjä ja työtapoja valitessa otetaan huomioon toiminnallisuus, kokemuksellisuus, elämyksellisyys, draaman ja tarinoiden käyttö sekä ympäristöopin monitieteinen perusta. Ympäristöopin eri tiedonalojen ilmiöitä pyritään tutkimaan luonnollisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Oppimisympäristöinä käytetään koulun tilojen ja opetusryhmän lisäksi monipuolisesti lähiluontoa ja rakennettua ympäristöä, erilaisia yhteisöjä ja vuorovaikutustilanteita, tieto- ja viestintäteknologisia ympäristöjä sekä paikallisia mahdollisuuksia kuten yhteistyötä luontokoulujen, museoiden, yritysten, kansalaisjärjestöjen, luonto- ja tiedekeskusten kanssa.

7.-9. luokkien biologian opetuksessa työskennellään myös luonnossa ja ohjataan oppilaita tutkivan oppimisen avulla tutustumaan biologisen tiedonhankinnan luonteeseen. Luonnon tutkimisessa käytetään sekä maasto- että laboratoriotyömenetelmiä. Elämyksellinen ja kokemuksellinen oppiminen virittää oppimisen iloa ja herättää kiinnostusta tarkkailla elinympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia.