Liikunta

Alakoulussa pyritään siihen, että oppilas pääsisi vuosittain osallistumaan lajikokeiluun. Lajikokeiluja järjestävät urheiluseurat ja muut yhteistyökumppanit. Opettajan aktiivisuudella on lajikokeilujen järjestämisessä suuri merkitys. 1.-6. luokkien, 7.-9.-luokkien  ja erityisryhmille suunnatusta tapahtumakalenterista voi seurata ajankohtaista tarjontaa.

Elämyksellistä liikuntaa tarjoavat esimerkiksi 1.-2. luokkien toiminnalliset luokkaretkipäivät toukokuussa Kupittaalla ja 4.  luokan  Vesisankarit –tapahtuma. Tapahtuma voidaan järjestää myös koulussa omatoimisesti.

Yläkoululaisten liikunnan Elämyspolkuun kuuluu vähintään yksi lajikokeilu vuosittain. Vastuu järjestämisestä on koululiikunnan ohjaajilla ja liikunnanopettajilla.

Turun  koululiikuntasivustolla on tietopaketti liikuntapaikoista ja tapahtumista.
Liikkuva koulu  
LiikU

Palasia OPSista
Koulun sisä- ja ulkotilojen lisäksi eri oppiaineiden opetuksessa hyödynnetään luontoa ja rakennettua ympäristöä. Kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset, museot ja monet muut yhteistyötahot tarjoavat monimuotoisia oppimisympäristöjä.

Kaikilla perusopetuksen vuosiluokilla liikunnan tehtävää ja tavoitteita toteutetaan opettamalla turvallisesti ja monipuolisesti erilaisissa oppimisympäristöissä sisä- ja ulkotiloissa oppilaita osallistaen. Opetuksessa otetaan huomioon vuodenajat, paikalliset olosuhteet sekä koulun ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet tarkoituksenmukaisella tavalla.

Koulun ulkopuolisille liikuntapaikoille siirtymisessä edistetään turvallista liikennekäyttäytymistä.