Museo

Museoiden elämyspolku

Museoiden elämyspolku on jaettu kolmeen eri vaiheeseen. Luokilla 1-2 on kaksi kaikille tarkoitettua vierailua ja 3.-6. luokilla  on kuusi vierailua. Näin alakoulun aikana käydään useimmissa Turun museoissa. Yläkoulun aikana jokaisella vuosiluokalla on tarkastelussa yksi ilmiö. Opettajat valitsevat ilmiöön liittyen vähintään yhden museovierailun.

Elämyspolku-vierailut ovat kaikissa museoissa saatavilla joka lukuvuosi. Museot voivat kutsua kouluja vierailuille haluaminaan ajankohtina. Museot voivat lisäksi tarjota valinnaisia kokonaisuuksia sekä työpajoja. Oppimiskokonaisuudet ovat yhdistettävissä toisiinsa sekä elämyspolun muuhun tarjontaan. Osa elämyspolun vierailuista on maksuttomia ja osa maksullisia.

Elämyspolku-materiaalia opettajien käyttöön Moodlessa

Vuosiluokat 1-2, Koululaiseksi kasvaminen: Utelias oppija
Museoissa keskitytään tukemaan omaa ajattelua ja oppimaan oppimista. Oppilaille annetaan mahdollisuuksia kokeilla itse ja harjoitella. Pyritään antamaan välineitä kokemusten sanallistamiseen. Onnistumisten lisäksi arvostetaan virheitä. (L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen)

Ilmiöt, joita tarkastellaan Oppimiskokonaisuuden kuvaus
1. lk Ympäristön havainnointi

L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Biologinen museo
Luontoretkellä museossa opetellaan havainnoimaan eläimiä ja muuta luontoa sekä tulkitsemaan havaintoja. Käynnin tarkoitus on löytää ja tunnistaa eläimiä, sekä ymmärtää niiden elintapoja ja luontoa laajemmin. Pohditaan yhdessä myös vuodenaikojen merkitystä.
Kesto: 30 min. Max ryhmäkoko 15 oppilasta. Voidaan toteuttaa myös 2 x 30 min opastus 15+15 oppilaalle.
Oppiaineet: ympäristöoppi
2. lk Mitä on taide?

Mitä on museo?
L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisuL4: Monilukutaito
Turun taidemuseo
Kurkistus kuvataiteeseen
Vierailulla tutustutaan taidemuseoon ja siihen, mitä museossa voi nähdä ja kokea. Opastuksella ihmetellään museorakennuksen arkkitehtuuria ja tehdään lähempää tuttavuutta muutaman taideteoksen kanssa.
Kesto: 45 min
Oppiaineet: Kuvataide

Lisäksi valinnaiset käynnit luokilla 1 ja 2

Ilmiöt, joita tarkastellaan Oppimiskokonaisuuden kuvaus
1.-2. lk Muisti, juuret ja perinne

L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Kuralan Kylämäki   (valinnainen retki)
Aapiskukon askelissa
Tutustutaan 1950-luvun koulunkäyntiin ja vanhaan maalaiskotiin. Vuodenajan mukaan tarkkaillaan myös Kuralan kylän luontoa. Oppilaita kannustetaan tekemään havaintoja ympäristöstä ja vertailemaan entisajan oloja omiin kokemuksiinsa. Oppaana on joko kansakoulunopettaja tai maalaistalon piika.
Kesto: 60 min
Oppiaineet: ympäristöoppi


¨Vuosiluokat 3–6, Oppijana kehittyminen: Mistä tieto tulee?
Museoissa kannustetaan omien kiinnostuksen kohteiden löytämiseen ja omien mielipiteiden ilmaisemiseen. (L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen)

Ilmiöt, joita tarkastellaan Oppimiskokonaisuuden kuvaus
3. lk Arkkitehtuuri Turussa

L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

Sibelius-museo
Kamala laatikko vai ihana betonitalo?
Sibelius-museossa tutustutaan arkkitehtuuriin museokierroksella, joka tehdään ulkona ja sisällä. Kierroksella pohditaan, miten 1960-luvun arkkitehtuuri sopii maisemaan jota hallitsevat pääasiassa 1800-luvun rakennukset ja 1700-luvulla istutettu tammi. Minkälainen rakennus Sibelius-museo on? Mikä tekee siitä erikoisen ja miksi se on suojelukohde? Mitä suojelukohde tarkoittaa?
Kesto: 60 min
Oppiaineet: ympäristöoppi, kuvataide
Ilmiöt, joita tarkastellaan Oppimiskokonaisuuden kuvaus
4. lk Kaupunkikulttuuri


Opettaja valitsee  museovierailun vaihtoehdoista joko
A tai B


L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

A.  Luostarinmäki
Elämää laitakaupungilla

Tutustutaan Luostarinmäen ja 200 vuoden takaiseen elämään ja arkeen. Keskustellaan mm. asumisesta, arkisista askareista sekä entisajan ammateista. Vertaillaan elämää ennen ja nyt – mikä on muuttunut, mitkä asiat ovat pysyneet samoina?
Kesto: 45 minuuttia, voidaan järjestää myös museon aukiolon ulkopuolella syyskuusta huhtikuuhun.
Oppiaineet: historia, ympäristöoppiB.  Apteekkimuseo ja Qwenselin talo
Työtä ja huvituksia
Kierroksella tutustutaan virkamiesten ja säätyläisten asuinalueeseen ja tapaan asua ennen Turun paloa. Turkuun tuli moni asia ensimmäisenä Suomessa, myös maamme ensimmäinen apteekki. Kuka pääsi opiskelemaan lääketiedettä? Kuinka apteekkariksi opiskeltiin?
Kesto: 45 min. Ryhmäkoko max: 20 hlöä.
Oppiaineet: Historia, yhteiskuntaoppi. Kierroksesta voi saada materiaalia itseilmaisun oppiaineisiin kuten draamatyöpajoihin, äidinkieleen, musiikkiin tai kuvataiteeseen.
Ilmiöt, joita tarkastellaan Oppimiskokonaisuuden kuvaus
5. lk tai   6. lk Turun linnassa

Opettaja valitsee kummalla vuosiluokalla luokka vierailee.

Historian lähteet.
Turun historia: Turku ja maailma

L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4: Monilukutaito

Turun linna
Turun linna – tuhannen tarinan linna
Vierailun aikana tutustutaan Turun linnaan osana eurooppalaista ja pohjoismaista kulttuuria Ruotsin vallan ajalla. Kokonaisuuteen liittyy valtiollinen historia, kulttuurihistoria, tieteet ja taiteet, maailmankuva ja ihmisten elämänpiiri.Kesto: Opastuskierroksen kesto 60 min
Oppiaineet
: Oppimiskokonaisuuteen voidaan liittää historiaa, kädentaitoja, mediakasvastusta, arkkitehtuuria, maantiedettä, matematiikkaa, liikuntaa, uskontoa, kuvataidetta, sanataidetta, draamaa ja musiikkia.
5. lk Nykykuvakulttuuri ja julkinen taide

L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L4: Monilukutaito

WAM Turun kaupungin taidemuseo
”Minäkin olisin osannut tehdä tuon!”
Tutustutaan kuvataidenäyttelyyn mm. seuraavien kysymysten kautta: Miksi taideteokset on tehty ja onko joku saanut niiden tekemisestä rahaakin? Mistä teosten ideat tulevat ja mitä niistä oikein pitäisi ajatella? Miten kuvataide ja julkinen taide on muuttunut Wäinö Aaltosen ajoista nykyhetkeen? Vuorovaikutteisella kierroksella kannustetaan oppilaita omiin tulkintoihin ja henkilökohtaiseen kokemukseen.
Kesto:45 min.
Oppiaineet:
Kuvataide
Ilmiöt, joita tarkastellaan Oppimiskokonaisuuden kuvaus
6. lk Historian lähteet

Turun historia: Turku ja maailma

L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4: Monilukutaito

Aboa Vetus & Ars Nova-museo
Menneisyys maan alla
Opastetulla kierroksella tutustutaan Aboa Vetuksen raunioalueeseen. Rakennuksia, luita ja löytöjä tutkimalla pohditaan, mitä menneestä saadaan selville arkeologian avulla. Samalla tutustutaan siihen, miten keskiajalla Turussa on asuttu ja eletty, ja miten kaupunki on vuosisatojen aikana muuttunut nykyiseen muotoonsa.
Kesto: 45min
Oppiaineet: historia
6. lk Kestävä kehitys. Meri elinkeinona, resurssina ja suojelun kohteena.

L3: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Forum Marinum
Miten meri vaikuttaa minuun ja miten minä voin vaikuttaa mereen?
Miksi laivat kulkevat? Millaista on työ laivalla? Miksi meri on suojelun arvoinen? Forum Marinumissa tutustutaan yhdessä merenkulun värikkäisiin vaiheisiin. Museon esineitä tutkailemalla opimme yhdessä merenkulun elintärkeästä merkityksestä Suomelle. Kierroksella eläydytään työhön ja vapaa-aikaan merellä, sekä pohditaan mahdollisuuksiamme vaikuttaa Itämeren tulevaisuuteen.Kesto: 60 min.
Oppiaineet:
historia ja ympäristöoppi.

Vuosiluokat 7–9, Yhteisön jäsenenä kasvaminen: Kriittinen tieto ja tulkinta
Museoissa opitaan tiedon kriittistä tarkastelua ja monilukutaitoa. (L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, L4: Monilukutaito) Yläkoulussa on jokaisella luokka-asteella tarkastelussa yksi ilmiö. Opettajat valitsevat ilmiöön liittyen vähintään yhden museovierailun.

Ilmiöt, joita tarkastellaan Oppimiskokonaisuuden kuvaus
7. lk Tiedon ja taiteen poliittisuus sekä vaikuttaminen.

Miksi taide/historia/kulttuuri on tärkeää?

L1: Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L4: Monilukutaito

Vierailuista valitaan vähintään yksi

WAM turun kaupungin taidemuseo
”Kerro, kerro kuva!”
Tutustutaan kuvataidenäyttelyyn ja opitaan sanallistamaan taideteoksia ja keskustelemaan niiden sisällöistä ja merkityksistä. Peilataan näyttelyn teoksia nuorten omaan elämään ja kuvakulttuuriin sekä erilaisiin visuaalisen kulttuurin ilmiöihin (esim. media- ja mainoskuvat, selfiet).

Kesto: 45 min.
Oppiaineet: Kuvataide, äidinkieli

Turun taidemuseo
Taidetta turkulaisille jo vuodesta 1904
Opastuksella tutustutaan taidemuseon tehtävään taiteen kerääjänä, tallettajana ja esittäjänä. Miten taide on muuttunut museon olemassaolon aikana ja mitä se kertoo omasta ajastaan? Entä miksi taideteoksia säilytetään jälkipolville?

Kesto: 60 min
Oppiaineet: kuvataide, historia

Luostarinmäki
Kaupunkielämää 1800-luvulla
Tutustutaan esiteollisen ajan kaupunkielämään, jolle oli ominaista mm. monet maalaismaiset piirteet. Miltä kaupunki näytti? Miten Turun laitakaupungilla asuttiin ja elettiin? Kierroksella pohditaan mm. kaupunkikuvan ja rakentamisen, asumisen ja elinkeinojen muutosta. Keskustellaan myös käsityöammateista ja käsityöläisyydestä ammattikuntalaitoksen aikaan.
Kesto: 45 minuuttia, voidaan järjestää myös museon aukiolon ulkopuolella
Oppiaineet: historia, ympäristöoppi

Ilmiöt, joita tarkastellaan Oppimiskokonaisuuden kuvaus
8. lk Suomen synty.

Kansallisvaltio ja kansallinen herääminen, itsenäistyminen, muutos ja monikulttuurisuus.

L2: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Vierailuista valitaan vähintään yksi

Turun taidemuseo
Taide identiteetin ilmaisuna ennen ja nyt
Opastuksella tutustutaan kokoelman uusin ja vanhoihin klassikoihin ja pohditaan, kuinka taide on ollut ja on edelleen osa yhteistä ja yksityistä identiteetin rakentamista.
Kesto: 60 min
Oppiaineet: Historia, kuvataide

Forum Marinum
Merivoimat rauhan ja sodan aikana

Kierroksella tutustutaan Suomen meripuolustuksen vaiheisiin itsenäisyyden aikana. Tarinat Turun seudulta johdattavat aiheeseen. Tutustumme siihen, millaista työ merivoimissa on ollut, sekä pohdimme millaisia sodan kokemukset ovat yksittäisille ihmisille olleet.

Kesto: 60 min
Oppiaineet: Historia. Vierailuun voi yhdistää draama- ja sanataidetyöpajan (45 min, historia, äidinkieli)

Ilmiöt, joita tarkastellaan Oppimiskokonaisuuden kuvaus
9. lk Työelämä, yhteiskuntaan osallistuminen. Ammatteihin tutustuminen, työelämän muutos, kestävä kehitys, globaalikasvatus

L6: Työelämätaidot ja yrittäjyysL7: Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
Vierailuista valitaan vähintään yksi

Apteekkimuseo ja Qwenselin talo
Iilimatoja vai ibuprofeenia?
Miten apteekki ja apteekkarin ammatti ovat muuttuneet? Mitä apteekista ostettiin ennen ja nyt?  Miten lääketiede on kehittynyt? Oppitunnin aikana tutustutaan 1800-luvun apteekkiin ja tehdään ryhmätehtävä, jossa pohditaan vanhan ja nykyapteekin eroja. Tunnin jälkeen voi tutustua omatoimisesti säätyläiskodin puoleen.

Kesto: 45 min. Max ryhmäkoko 20 hlöä
Oppiaineet:
historia, terveystieto, yhteiskuntaoppi, kemia

Forum Marinum
Meri työnantajana

Forum Marinumissa tutustutaan erilaisiin merenkulun sekä laivanrakennuksen ammatteihin ja arjessa tapahtuneisiin muutoksiin. Pohditaan merenkulun kansainvälisyyttä, liikennevälineiden kehittymistä ja globalisaation vaikutuksia erityisesti suomalaiseen kauppamerenkulkuun.

Kesto: 60 min.
Oppiaineet: historia, yhteiskuntaoppi, maantieto, terveystieto, oppilaanohjaus

Museovierailun voi yhdistää myös tutustumisen Aurajokisuun rakennettuun kulttuuriympäristöön ja sen muutokseen (maantiede) tai museon eri ammatteihin ja työtehtäviin (oppilaanohjaus).