Årskurs 7–9

Årskurs 7–9
Upplevelsestigens studiehelheter som är gemensamma för alla på årskurs 7–9:

Årskurs 7

Konsert
Musikläraren leder ordnandet.

Eleverna prövar på olika grenar
Skolans idrottsinstruktörer och gymnastiklärare ansvarar för anordnandet av tillfället.

Bibliotek
Stigen Lukupolku (ung. Lässtigen)
Bokprat, bokprat om serier och QR-kodorientering.  Biblioteket ordnar guidning.  Besök på huvudbiblioteket.

Utfärd i närliggande natur
Läraren ansvarar för ordnandet av utfärden.

Domkyrkan
Historiepaket för alla.

Film
Skolbio, Finnkino, Egentliga Finlands Filmcentrum, m.m. Klassen väljer programmet, läraren bokar.

Åbo konstmuseum/WAM/Aboa Vetus & Ars Nova
Klassen väljer vad de vill se och läraren ordnar besöket. Museet ordnar guidning.
Se museernas Upplevelsestig.

Årskurs 8

Film
Filmveckan ordnas på hösten.

Eleverna prövar på olika grenar
Gymnastikläraren ansvarar för ordnandet.

Bibliotek
Läraren guidar.
Besök på huvudbiblioteket.

Företagsbesök
Klassen väljer vad de vill se, läraren ordnar.

Utfärd i närliggande natur
Läraren ansvarar för ordnandet av utfärden.

Eleverna bekantar sig med avfallscentralen
Guidad avgiftsfri busstur runt avfallscentralen, interaktiv utställning, besök till återvinningscentralen. Sydvästra Finlands Avfallsservice skickar inbjudan på våren.

Åbo konstmuseum/Sibeliusmuseum/Forum Marinum
Klassen väljer vad de vill se och läraren ordnar besöket. Museet ordnar guidning.
Se museernas Upplevelsestig.

Årskurs 9

Teater
Klassen väljer vad de vill se, läraren ordnar.

Eleverna prövar på olika grenar
Gymnastikläraren ansvarar för ordnandet.

Bibliotek
Besök på huvudbiblioteket.

Hantverkarmuseet/Apoteksmuseet och Qwenselska huset/Forum Marinum
Klassen väljer vad de vill se och läraren ordnar besöket. Museet ordnar guidning.
Se museernas Upplevelsestig.

Företagsbyn
Studiehandledaren och/eller läraren i samhällslära bokar och ordnar besök till Företagsbyn.