Piinokankadun päivähoitoyksikön oppimisympäristöjen muokkauksen keskeisimpiä tavoitteita on ollut liikunnan mahdollistaminen ja lisääminen; Haluttiin, että tilat olisivat eri toimintoihin muuntautuvia, liikkuminen eri tiloissa mahdollistuisi ja välineiden käyttöönotto helpottuisi. Lasten ideoissa ja toiveissa nämä näkyivät vahvasti ja mm. temppurata voitti liikunnan äänestyksen 2018-2019 kaudella. Päiväkotiin onkin saatu nyt joka ryhmään kiinnikkeet kiinnitettyä, joihin voi kiinnittää esimerkiksi keinun, renkaat, köyden tms. Näin mahdollistuu näiden välineiden käyttö ryhmän tiloissa (aiemmin mahdollisuus ollut vain liikuntasalissa). Käytävien hyödyntämistä liikkumisen ja motoristentaitojen kehittymisen tukemisena hyödyntämistä jatketaan.  On kiinnitetty esimerkiksi erilaisia liike-kortteja (joita lapset tekevät käytävää pitkin kulkiessa). Välineiden käyttöönoton ja säilytyksen helpottamiseksi suunnittelu ja toteutus ovat vielä kesken.

Kielenkehityksen tukemisen ja kulttuurien näkymisen tavoite on ollut toisena vahvana tavoitteena yksikössämme. Lähdimme työstämään ajatusta rauhallisesta, pienestä, lepo ja/tai kirjasto tilasta. Huone löytyi ja sieltä on siirtynyt tavaroita ja pois tieltä. Tila on ollut eräänlaisena varastona; ensin siellä säilytettiin liikuntavälineitä (osoittautui liian ahtaaksi tilaksi pitää tavaroita järjestyksessä ja lasten ulottuvilla oli mahdoton pitää niitä). Tilaan saatiin kielekehitykseen, kaveri- ja tunnetaitoihin liittyvää materiaalia, mutta ne saatiin siirrettyä pois käytävien kaappeihin, joissa säilytetään talon yhteisiä pelejä ja muuta opetusmateriaalia. Tilan raivaus jatkuu ja mahdollisesti jo alkuvuodesta päästään nauttimaan pikkuhuoneesta. Tilan on ajateltu voivan muokkautua vuodenaikojen, opiskeltavien aiheiden, lasten toiveiden ja esimerkiksi merkkipäivien mukaan. Laitamme ennen ja jälkeen kuvat, kun asia etenee.

Seikonkadulla suurin kehittämisen tarve oli päiväkodin piha. Isommat lapset kaipasivat haastetta liikkumiseen ja toivoivatkin erilaisia mahdollisuuksia liikkua. Henkilökunta valitsi kiipeilytelineen, joka vastaisi lasten tarpeita ja toiveita.

Lasten oikeuksien viikolla lapset saivatkin uuden telineen käyttöönsä ja alkuinnostus on kova!  

Piinokankadulla ja Seikonkadulla raivausta ja uudistusta