Varhaiskasvatus

Digitaalinen osaaminen

Palaa valikkoon

Käytännön taidot ja oma tuottaminen

Vastuullisuus ja turvallisuus

Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

Vuorovaikutus

Ohjelmointiosaaminen

Palaa valikkoon

Ohjelmoinnillinen ajattelu

Tutkiva työskentely ja tuottaminen 

Ohjelmoidut ympäristöt ja niissä toimiminen 

Medialukutaito

Palaa valikkoon

Median tulkinta ja arviointi

Median tuottaminen

Toiminta mediaympäristössä