Esiopetus

Digitaalinen osaaminen

Palaa valikkoon

Käytännön taidot ja oma tuottaminen

Vastuullisuus ja turvallisuus

Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely

Vuorovaikutus

Ohjelmointiosaaminen

Palaa valikkoon

Ohjelmoinnillinen ajattelu

Tutkiva työskentely ja tuottaminen

Ohjelmoidut ympäristöt ja niissä toimiminen

Medialukutaito

Palaa valikkoon

Median tulkinta ja arviointi 

Median tuottaminen

Toiminta mediaympäristössä