Eleven har rätt till digital kompetens

Åbos digitala stigar har byggts upp som stöd för lärarna för att främja likabehandling i utvecklingen av kompetensen hos barn och unga i Åbo. De beskriver på ett praktiskt sätt medieläskunnigheten, programmeringskompetensen och den informations- och kommunikationstekniska kompetensen enligt grunderna för planen för småbarnspedagogik samt läroplanerna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

De digitala stigarna i Åbo grundar sig på de kompetensbeskrivningar som publicerats i utvecklingsprogrammet Nylitteracitet (uudetlukutaidot.fi/sv) om god verksamhet inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt elevens goda kompetens i olika stadier av den grundläggande utbildningen. Som grund för högstadiets digitala stigar har man dessutom använt Kuopio stads kalender för digital kompetens (digitaitokalenteri.fi).

Mer information (på finska): TOP-keskus, edu.turku.fi/top-keskus