Snickeri

Snickeri för såväl nybörjare som längre hunna. Begränsat förvaringsutrymme. Kursdeltagarna står själva för materialanskaffning. För nybörjare och andra som ej tidigare slöjdat i S:t Olofsskolans slöjdsal är den avgiftsfria introduktionskursen obligatorisk. Anmäl dig i så fall separat till den.

Foto: Ave Calvar / Unsplash

Anmäl dig här