Kan man studera vid institutet fastän man inte är bosatt i Åbo?

Kurserna och föreläsningarna är öppna för alla oberoende av hemkommun eller modersmål.

Kan man få ett intyg efter genomförd kurs?

Om du vill få dina kunskaper bedömda: meddela läraren i början av kursen. Intyg skrivs ut mot en avgift 10 €.

Institutets telefon svarar inte / numret är upptaget?

På grund av liten personalstyrka har vi inte alltid möjlighet att ta emot samtal. Skicka sms till  044 907 4737 så ringer vi upp dig så fort som möjligt. Du kan även skicka e-post på adressen: arbis@edu.turku.fi

Hur vet man riktig eller lämplig studienivå på t.ex. språkkurser?

Om det inte framgår av innehållsbeskrivningen, kontakta Arbis för vidarekontakt till berörda lärare för personlig diskussion.

Språknivåer: Kursinnehållen följer i regel nivåfärdigheten enligt den europeiska referensramen: A1-2, B1-2, C1-2.

Grundläggande nivå:

A1: Introduktion. Målsättning: språkets uppbyggnad och basordförråd. Kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser. Kan presentera sig själv och kan ställa och besvara enkla frågor. Nivå A1 uppnås efter ca 100 h studier.

A2: Kan förstå fraser och ord som rör personliga förhållanden. Kan delta i samtal som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information. Kan beskriva sig själv, sin familj och sitt arbete på ett enkelt sätt. Nivå A2 uppnås efter ca 180-220 h studier.

Självständig språkfärdighet:

B1: Kan förstå huvudinnehållet i tydligt standardspråk. Klarar situationer som uppstår vid resor i länder där språket talas. Kan tala om välkända ämnen och personliga intresseområden på ett sammanhängande sätt. Kan beskriva erfarenheter och händelser samt motivera åsikter och idéer på ett enkelt sätt. Nivå B1 uppnås efter 300 h studier.

B2: Kan följa komplexare texter. Förstår facktexter inom det egna området. Kan kommunicera flytande i stort sätt utan problem. Kan förklara en ståndpunkt och ange för- och nackdelar med olika alternativ. Nivå B2 uppnås efter 400 h studier.

Kompetent språkfärdighet:

C1: Kan läsa krävande texter. Kan uttrycka sig helt obehindrat utan att märkbart söka efter ord. Kan använda språket på ett effektivt och flexibelt sätt i sociala sammanhang, arbete och studier. Kan uttala sig klart om komplexa sakförhållanden och ge utförliga beskrivningar.

C2: Kan utan problem förstå som allt den hör/läser. Kan uttrycka sig spontant och flytande i så gott som alla situationer.

Varför ska man ange sitt personnummer vid anmälning?

Personnumret är obligatoriskt för att vi ska kunna skicka fakturan till rätt person.

Hur betalar man?

Kursfakturan sänds med post till den vid anmälningen uppgivna adressen. Om fakturan lämnas obetald är avgiftsbeloppet indrivningsbart. Arbis håller på att utveckla ett elektroniskt betalningssystem som tas i bruk stegvis. I kursbeskrivningen nämns om kursavgiften går att betala elektroniskt. Även för dessa kurser kan man välja att få en räkning hem per post.

Efter att man har anmält sig, hur vet man om kursen/föreläsningen startar?

I allmänhet avgörs kursstart en vecka före planerat startdatum. Hör du inget från Arbis börjar kursen såsom det står i studieprogrammet. Om kursen inhiberas får de anmälda meddelande per sms eller e-post.

Hur och när ska man annullera sin anmälning?

Via samma nätanmälningsadress eller genom att kontakta Arbis kansli.
Om inte annat anges i kursinfon, annullera anmälningen senast en vecka före planerat startdatum för kursen eller föreläsningen. I annat fall sänds kursfakturan till dig och den är indrivningsbar.

Kan man ge sin kursplats till en annan person?

Alla studieplatser är individuella. Det går inte att överföra sin studieplats till en annan person.

Hur får man veta om man från väntelistan ryms med på kursen?

Om någon av kursplatserna blir ledig tar kansliet kontakt med de anmälda på väntelistan.

Vad gör man om ytterdörren eller annan ingång till kurslokalen är stängd?

Institutshuset vid Kaskisgatan 5: ring vaktmästarna på 050 432 36 74.

Om det gäller andra kurslokaler utanför institutshuset, kontakta kursens lärare, som vid kursstart borde meddela sin bästa kontaktuppgift.