Arbis dataskyddsbeskrivning finns på Åbo stads webbsida bakom denna länk under namnet ”Administrativt system för persondatabasen för hantering av uppgifter för kurser eller grupper och anställda (HelleWi/Åbo svenska arbetarinstitut)”.

Dataskyddsbeskrivningen finns även till påseende på Arbis kansli, Kaskisgatan 5, 5 våningen.