Du anmäler dig till kurser och föreläsningar genom den elektroniska kursportalen. Notera att vi informerar dig endast om kursen inte blir av.

Anmälan

 • Lättast anmäler du dig via nätet där kursprogrammet kontinuerligt uppdateras. För den som inte använder dator eller som saknar finskt personnummer går det att anmäla sig personligen på Arbis, Kaskisgatan 5 eller per telefon 044 907 4737.
 • Dataprogrammet meddelar direkt om du fått en kursplats samt skickar dig ett e-postmeddelande till den adress du uppgett. Något annat bevis får du inte.
 • Om du ej ryms med på kursen placeras du på väntelistan. Arbis meddelar dig personligen om du senare får plats på kursen. Till vissa kurser är anmälningskriterierna också andra än enbart snabbhet; i så fall står det i kursbeskrivningen.

Eventuella avvikelser

Arbis förbehåller sig rätten att ändra kursdatum, kursplatser och gruppstorlekar om det anses ändamålsenligt. Arbis följer de direktiv och rekommendationer Åbo stad, statsrådet, THL m.fl. ger om t.ex. nya epidemiutbrott eller motsvarande sker.

Om situationen det kräver kan Arbis besluta att en del kurser eller delar av dem övergår till distansundervisning. Uppstår detta behov meddelar Arbis de studerande om hur man kan fortsätta att delta i kursen. På motsvarande sätt kan kursen återgå till närundervisning när situationen det medger. Kursavgiften förblir densamma och ingen ny anmälning krävs.

Avanmälan, avbrytande och inhibering av kurs

 • Eventuell kursannullering kan du göra kostnadsfritt senast en vecka före planerat startdatum för kursen om inte annat anges. Annulleringen görs elektroniskt om du anmält dig via nätet, annars genom att kontakta Arbis.
 • Om du inte har annullerat din anmälning inom bestämd tid (senast en vecka innan kursstart om inte annat anges) eller har sjukintyg har du förbundit dig att betala kursavgiften och eventuella materialavgifter. Obetalda avgifter går till indrivning.
 • Lärarna tar inte emot kursanmälningar, eventuella avanmälningar eller meddelanden om avbrytande av kurs. Om du avbryter kursen efter att kursen startat, meddela: arbis@edu.turku.fi eller via textmeddelande: 044 907 4737. Kursdeltagarens avbrytande av kurs innebär att kursavgiften faktureras i sin helhet.
 • Om Arbis av någon anledning avbryter en kurs och mer än 1/3 av kursen kvarstår reduceras kursavgiften i motsvarande mån. Ett belopp som understiger 10 € kompenseras dock i regel inte om en kurs av någon anledning förkortas. Om Arbis drabbas av force majeure inverkar det inte på kursavgiften eller delar av den. Rektor kan i enstaka fall besluta om avvikande avgift.

Rådgivning för anmälning

Om du har svårigheter med nätanmälningen, kontakta Arbis per tfn 044 907 4737 eller med textmeddelande eller e-post: arbis@edu.turku.fi

Avgifter

 • Om du inte har annullerat din anmälning inom bestämd tid har du förbundit dig att betala kursavgiften och eventuella materialavgifter. Också om du avbryter ditt deltagande i en kurs faktureras kursen i sin helhet.
 • Alla kursavgifter (även enstaka föreläsningar) faktureras per post – du får hem en räkning. Räkningarna skickas ut i olika sjok under terminen, alltid efter kursstart. Arbis utvecklar ett elektroniskt betalningssystem som tas i bruk stegvis. Om detta nämns skilt i kursbeskrivningen och även dessa kurser faktureras efter kursstart.
 • Kursavgift återbetalas inte. Med läkarintyg som utvisar förhinder att delta just i en speciell kurs, kan rektor besluta om avvikande avgift.
 • Enstaka kursgånger som kan falla bort t.ex. om läraren insjuknar eller vid lagstadgade utrymningsövningar ersätts inte.

Övrigt

 • Arbis har inte försäkrat studerandena för olycksfall eller skada under kurs.
 • Om kursen pågår längre än 90 min är en paus på 15 min inplanerad. Under heldagskurser är pausen i regel minst 60 min.
 • Studerandena står själva för eventuellt studiematerial inklusive läroböcker och yogamattor.
 • Avgiften för ett kursintyg är 10 €. Om du vill ha dina kunskaper bedömda, diskutera frågan med din lärare i början av kursen.
 • Café Dominic på entréplan är i regel öppet måndag till fredag under undervisningsperioderna.