Våra kurser och föreläsningar hålls i huvudsak i Arbis institutshus, Kaskisgatan 5.

Övriga utrymmen vi använder är:

Åsalen i Katedralskolans nedre våning, Östra strandgatan 2 (keramik, vävning)

Agricolasalen, Finnosalen, Stodius i Katedralskolan, Gamla stortorget 1 (körerna, sångundervisning)

St: Olofsskolan, Sirkkalagatan 39 (undervisningskök, slöjdsal, textilsal, gym, bildkonstsal)

Cygnaeusskolan, Mariegatan 7 (festsalen för e.g. karate)