Höstens första föreläsning: Ekonomi bortom tillväxt 21.9

Höstens onsdagsföreläsningar startar med en föreläsning om ekonomisk tillväxt. Varför är ekonomisk tillväxt fortfarande det enskilt viktigaste målet för de flesta politiska partier överallt i världen? Kan vi befria oss från tillväxtkravet, och hur skulle en rättvis omställning av det ekonomiska systemet kunna se ut? Föreläsaren Kristoffer Wilén är forskare inom ekologisk ekonomi och politisk ekologi vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors

Tid och plats: onsdag 21.9.2022 kl. 18-19.30, föreläsningssalen på 1 våningen vid Kaskisgatan 5

Läs mer om föreläsningen och anmäl dig senast 21.9 kl. 15 via den elektroniska kursportalen!

Våra nästkommande föreläsningar är: