Turun kielivirta

Turun Kielivirta on Turun kieliluokkien toiminnan ja opetuksen kehittämishanke, jossa pyritään parantamaan oppilaiden kohdekielisiä harrastemahdollisuuksia, kielenopiskelumuotoja sekä tarjoamaan opettajille täydennyskoulutusta ja mahdollisuus verkostoitua muiden kieliluokkien opettajien kanssa.

Lisätietoja Kielivirrasta

Turun kielivirtakoulut
◾Wäinö Aaltonen & Luostarivuori, englannin kieliluokat ◾Vastuuopettajat: Pikke Syrjä-Väisänen & Anna Lindström

◾Vähä-Heikkilä & Topelius, ranskan kieliluokat ◾Vastuuopettajat: Johanna Mäkelä & Anniina Kapanen

◾Martti & Luostarivuori, ruotsin kielikylpyluokat ◾Vastuuopettajat: Petra Salminen & Minna Heldt

◾Puolalan ala- ja yläkoulu, englannin kieliluokat ◾Vastuuopettajat: Judi Rose & Anne Lindholm

◾Puolalan ala- ja yläkoulu, venäjän kieliluokat ◾Vastuuopettaja: Galina Laakso

◾Puolalan ala- ja yläkoulu, saksan kieliluokat ◾Vastuuopettaja: Anke Michler-Janhunen