Poissaolojen ennaltaehkäisy

Turun kaupungin oppilas- ja opiskeluhuollon monialainen työryhmä päätti 18.9.2020, että Turun kaupungin peruskouluissa otetaan käyttöön yhtenäinen ohjeistus poissaolojen seuraamiseksi ja niihin puuttumiseksi. Poissaolojen seuraaminen on koulutuksen järjestäjän lakisääteinen velvollisuus.

Suunnitelman tarkoituksena on yhtenäistää turkulaisten peruskoulujen erilaisia toimintamalleja ja – käytäntöjä. Koulujen välillä on suuriakin eroavaisuuksia ja jotka tulevat näkyville, mikäli oppilas vaihtaa koulua oppivelvollisuuden aikana.

Ohjeistuksen tarkoituksena on

  1. yhtenäistää ja avata poissaolokäytäntöjä oppilaille ja heidän perheillensä,
  2. yhtenäistää toimintakäytäntöjä eri toimijoiden kesken,
  3. vähentää poissaolojen määrää sekä niistä johtuvaa syrjäytymistä ja
  4. opettaa myöhempiä muita oppilaitoksia ja työelämää varten, että poissaoloilla on merkitystä.

Keskeistä tässäkin asiassa kuten monessa muussakin ovat ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen.

Koulupoissaolojen ja koulupudokkuuden ennaltaehkäisytoimintamalli 2020