CLIL-luokat Wäinö Aaltosen koulussa

Wäinö Aaltosen koulussa tarjotaan perusopetuksen lisäksi englantirikasteista opetusta luokilla 1.- 6. niin, että yksi rinnakkaisluokista opiskelee englantirikasteisen opetusohjelman mukaan.

Englantirikasteinen opetus noudattaa Turun perusopetuksessa käytössä olevia CLIL-periaatteita -periaatteita. Opetuksen tavoitteena on innostaa oppilasta vieraan kielen luontevaan käyttämiseen ja tukea oppilaan monipuolista kielenoppimista.

Englantipainotteisilla luokilla on sama viikkotuntimäärä kuin muilla saman luokka-asteen luokilla.

Englannin osuus lisääntyy vähitellen kohti kuudetta luokkaa, jossa englantia käytetään jo laajasti osana opetusta. Kielen lisäksi opetussuunnitelmaan kuuluu englannin kielisiin kulttuureihin tutustuminen.

CLIL-luokalle hyväksytään oppilaat erillisen soveltuvuustestin perusteella kouluun ilmoittautumisen yhteydessä.

Lisätietoja: Anna Uotinen anna.uotinen@edu.turku.fi

hw4