Wäiskin wanhemmat – koulumme vanhempainyhdistys

ww1
Wäiskin wanhemmat Facebookissa.

Liittymällä ryhmäämme saat tietoa tulevista tapahtumista ja olet osaltasi vaikuttamassa Wäiskin oppilaiden eli saarten tulevaisuuden hyvinvointiin!

Wäiskin Wanhemmat ry. on Wäinö Aaltosen koulun virkeä ja aktiivinen vanhempainyhdistys. Olemme sitoutumaton yhdistys ja kuulumme Suomen Vanhempainliitto ry:een. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi sihteeri, rahastonhoitaja sekä 8 jäsentä. Kokoonnumme muutaman kerran lukukaudessa käsittelemään mm. hankintoja ja tapahtumia. Aina elo-syyskuussa on vuosikokous, joka on avoin kaikille koulun oppilaiden vanhemmille ja ko. kokouksessa valitaan hallitus seuraavaksi lukuvuodeksi. Vuosikokouksesta tiedotetaan Wilman kautta koulun alettua.

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea koulun kasvatustavoitteita, lisätä koulun ja kotien yhteistyötä, hankkia koululaisille opetuksessa tai välitunneilla tarvittavia välineitä sekä järjestää vanhemmille ja lapsille tapahtumia ja tilaisuuksia. Tarjoamme mielekästä ja palkitsevaa vapaaehtoistyötä hyvässä porukassa. On ilo nähdä, miten pienistä puroista kasvaa virta: puffettimyynnit, kirppikset, tempaukset, arpajaiset ja lahjoitusvarat muuttuvat monenlaisiksi kaikkia koulun oppilaita hyödyttäviksi laitteiksi ja tarvikkeiksi. Varoilla kustannetaan myös luento- ja keskustelutilaisuuksia vanhemmille sekä kulttuurielämyksiä lapsille.

Varainkeruun lisäksi wanhempainyhdistys toimii linkkinä kotien ja koulun välillä. Osaltamme haluamme tukea yhteisöllisyyttä ja perheiden hyvinvointia. Haluamme rohkaista kaikkia vanhempia ottamaan yhteyttä wanhempainyhdistykseen ja tuomaan uusia toimintaideoita ja ehdotuksia meille, sekä myös osoittamaan epäkohtia ja ongelmia, joissa wanhempainyhdistys voisi ehkä auttaa. Toimintaan saa osallistua vapaasti vaikka ei hallitukseen kuulukaan.

Lisätietoja:

Ria Ruuska, puheenjohtaja

waiskinwanhemmatry.com