Valmistava opetus

Maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetukseen valmistavasta opetuksesta (VALMO) säädetään perusopetuslaissa (628/1998). Valmistava opetus on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei riitä perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen. Opetusta annetaan 6-10 -vuotiaille vähintään 900 tuntia 11-vuotiaille ja tätä vanhemmille vähintään 1000 tuntia Käytännössä opetusta annetaan noin vuoden ajan. Valmistavaan opetukseen voidaan tarvittaessa anoa jatkoaikaa. Tarvittava lomake löytyy Turun intranetistä NeTkusta (Maahanmuuttajaopetuksen lomakkeet). Oppilas voi siirtyä perusopetukseen jo aiemmin, mikäli hänellä katsotaan olevan siihen riittävät taidot. Valmistavalle opetukselle ei ole määritelty valtakunnallista tuntijakoa eikä tarkkoja oppimääriä. Opetuksessa noudatetaan valmistavan opetuksen valtakunnallista ja kunnallista opetussuunnitelmaa. Opetuksen pääpaino on suomen kielen opiskelussa. Ryhmiä toimii alakouluissa ja yläkouluissa. Ryhmiin otetaan uusia oppilaita koko lukuvuoden ajan. Toukokuussa ei oteta enää uusia oppilaita. Ryhmän koko on suosituksen mukaan 8-10 oppilasta. Suosituksia ei kuitenkaan voida noudattaa, jos ryhmille ei ole tarjolla tiloja niiden perustamista varten.