Nivelvaihe ja siirto

Koko valmistava opetus valmistaa oppilasta seuraavaan vaiheeseen ja nivelvaihe on erityisen tärkeä. Yhteydenotto tulevaan opiskelupaikkaan ei voi koskaan olla liian varhainen. Kaikenlainen tieto ja integroituminen tulevaan opiskelupaikkaan ovat eduksi oppilaalle ja koululle.

Valmistavan opetuksen jälkeen oppilas siirtyy perusopetuksen ala- tai yläkouluun. Muita vaihtoehtoja on esim.Turun ammatti-instituutissa tutkintoon valmentava koulutus (TUVA). Aikuisten perusopetukseen (AIPE) voi siirtyä vanhimmat oppilaat jatkamaan opiskelua omalla tasollaan. Tämä opetus on sijoitettu Turun ammatti-instituuttiin.

Perusopetus

Perusopetuksen koulu on useimmiten oppilaan lähikoulu. Lähikouluperiaatetta pyritään noudattamaan.  Lähikoulu löytyy Turun kaupungin sivuilta haulla: Koulupaikan määräytyminen Turussa.

SILTA-tuki

Yläkouluikäisille heikon koulutaustan oppilaille on tarjolla SILTA-nimistä tukea kolmessa turkulaisessa yläkoulussa. Näissä kouluissa valmistavasta siirtyville oppilaille on erityisopettaja ja koulunkäynninohjaaja tukemassa opiskelussa. SILTA-tukea haetaan monikulttuurisen opetuksen suunnittelijan kautta.

 

Tutkintoon valmentava koulutus (TUVA)

TUVA ei edellytä peruskoulun päättötodistusta, jos taidot riittävät siellä opiskeluun. On kielitesti. On mös jatkuva haku.