Arviointi

Valmistavan opetuksen lopuksi oppilaalle annetaan osallistumistodistus. Turussa on käytössä yhteinen osallistumistodistuspohja. Todistukseen merkitään opetuksen kesto, opetuksen laajuus vuosiviikkotunteina, opiskellut oppiaineet. Suomi toisena kielenä arviointi tapahtuu rastittamalla.  Edistymisen arviointiin on käytössä pudotuspalkki arviointilausekkeineen. Valmistavan opetuksen päätteeksi ei anneta numeroarviointia.