Yhteistyötahot ja -henkilöt

Useissa kouluissa on kaksi valmistavaa ryhmää. Silloin läheisin yhteistyökumppani on toinen valmistavan ryhmän opettaja.

Yhteistyötä tehdään myös muiden ryhmien kanssa. Vuoden varrella voi olla esimerkiksi yhteinen urheilutapahtuma.

Lisäksi opetusmateriaaliasioissa voi aina kääntyä muiden opettajien puoleen.

 

VALMO-ryhmien sijoituskoulut

Valmistavan opetuksen opetusryhmien määrä ja sijoittuminen vaihtelee vuosittain. Pisimpään ryhmiä on ollut Varissuon, Pansion ja Puropellon kouluissa. Opettajilla on käytössään työpuhelimet ja edu.turku.fi-sähköpostiosoitteet

 Konsultoiva VALMO-opettaja

Konsultoiva VALMO-opettajan yksi tehtävä on vastaanottaa ja sijoittaa uudet oppilaat. Hän toimii myös ojaavana opettajana ja järjestää uusille opettajille perehdytystä. Hän konsultoi myös rekrytoinnissa ja järjestää koulutuksia, myös koulunkäynninohjaajille.

Monikulttuurisen opetuksen suunnittelija

Monikulttuurinen suunnittelijan työhön kuuluu monikulttuurisen opetuksen koordinointi ja suunnittelu. Valmistava opetus on siis vain yksi osa hänen työkentässään. Valmistavan opettajan kannalta suunnittelija on erityisesti oppilaiden jatkoaika-anomusten vastaanottaja sekä jatkosuunnitelmien hyväksyjä. Hän seuraa oppilastilannetta, konsultoi ja vie asioita ylempiin portaisiin. Hän osallistuu mahdollisuuksien mukaan Valmo-kokouksiin.

  • Hänelle lähetetään jatkoaika-anomus, kun 900 tai 1000 tuntia on tullut täyteen eikä oppilas voi vielä siirtyä eteenpäin.
  • Hän seuraa oppilaslistalta oppilaiden jatkosuunnitelmia, koordinoi niitä ja voi puuttua niihin. Oppilaslistan päivittäminen on tärkeää suunnittelijan työn kannalta.

 

Omakieliset opettajat (OMO) ja ohjaajat

Omakieliset opettajat OMO antavat tukea opiskelussa oppilaan omalla äidinkielellä. Kaikissa kouluissa omakielisiä opettajia ei ole, mutta opetussuunnitelman mukaan omakielinen opetus kuuluu valmistavaan opetukseenkin. Turussa valmistavalla opetksella on OMO-ohjaajia muutamassa kielessä, jotka siirtyvät eri kouluihin tarpeen mukaan.

OMO-opas

 

Suomi toisena kielenä- opettajat (s2)

Kaikissa kouluissa ei ole omaa s2-opettajaa. On kiertäviä opettajia ja joissakin kouluissa s2-opetus on järjestetty koulun sisällä omalla henkilökunnalla. Valmistavan opetuksen aikana oppilaat eivät käy erillisellä s2-opettajalla. Tämä opettaja on kuitenkin tärkeä yhteistyökumppani siirron kannalta. Oman koulun s2-opettajan kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä. Nivelvaiheessa yhteistyö korostuu.

 

Oman äidinkielen opettajat (MAI)

Valmistavan opetuksen aikana oppilailla on mahdollisuus opiskella omaa äidinkieltään kaksi opetustuntia viikossa. Valmistavan opettaja suosittelee oman äidinkielen opiskelemista. Asiaa voidaan siirtää eteenpäin, mutta sitä ei haudata alkupalaverin jälkeen. Kaikissa kielissä opetusta ei kuitenkaan ole tarjolla ja opetuksen järjestämiseen liittyvät ongelmat on syytä tuoda esiin huoltajalle (opetusajankohta, ryhmän mahdollinen heterogeenisuus). Ilmoittautumislomakkeet toimitetaan suunnittelijalle.

MAI-tunnit voi sisällyttää VALMO-opetustunteihin, kun se on oppilaan edun mukaista.

  • MAI- opettajan puhelinnumeroa ei saa antaa huoltajalle.

Katso myös: mai.moped.fi