Koulunkäynninohjaajat

Ohjaaja toimii opettajan työparina. Jokaisella valmistavalla ryhmällä on ohjaaja käytettävissään. Ohjaajaa tarvitaan heterogeenisen opetusryhmän opettamisessa. Opettaja on aina vastuussa opetuksen suunnittelusta ja hänen velvollisuutensa on antaa selkeät ohjeet ohjaajalle. On hyvä delegoida osa tehtävistä kokonaan ohjaajalle, mutta opettajan vastuulla on kuitenkin seurata työtä. Kodin ja koulun välisessä yhteistyössä opettaja on vastuussa. Ohjaajalla ei ole kurinpidollisia oikeuksia. Ohjaajan vahvuuksia kannattaa hyödyntää ja varata aikaa ohjaajan ja opettajan yhteiselle työn kehittämiselle. He ovat työparina luomassa turvallista ilmapiiriä valmistavan opetuksen ryhmään.

Ohjaajan työnkuvaa:

 • käytännön asioiden hoitaminen (bussikortit, kopiointi)
 • oppilaiden opintojen edistymisen seuraaminen (uusi oppilas, heikko oppilas, pitkälle edennyt oppilas)
 • yhden oppilaan tai pienen ryhmän ohjaaminen ja opettaminen opettajan ohjauksessa (eriyttäminen)
 • tehtävien tarkastamista ja lisätehtävien antamista sekä kotitehtävien antaminen ja niiden kontrollointi
 • oppimateriaalien valmistaminen (pelit, askartelut)
 •  muita käytännön töitä sovitusti
 • lomakkeiden järjestäminen/ylläpito/kansiot tietokoneella
 • retki-ilmoitusten tekeminen ja eväiden varaaminen kaksi viikoa aikaisemmin keittiöstä
 • kulkeminen oppilaiden kanssa uusiin paikkoihin (terveydenhoitaja, integrointi, vierailut koulun ulkopuolelle, siirtyminen liikuntapaikoille – viimeiseksi mainittu vain yläkouluikäisten kanssa)
 • bussimatkoilla ohjaaja ei joudu vastuuseen turvallisuudesta vaan on mukana aikuisena saattajana
 • liikuntatuntien ”valvontaa”/samanaikaisohjausta
 • integrointitunneilla mukana tukena/vastavuoroinen integrointi
 • luokan ja tavaroiden järjestyksessä pitäminen, rikkoontumisista ja vioista ilmoittaminen eteenpäin

Ohjaajaharjoittelijoita voi tiedustella lähihoitajia, koulunkäynninohjaajia ja lähiavustajia kouluttavista oppilaitoksista. Lähihoitajia koulutetaan Turun ammatti-instituutissa, Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa sekä Naantalin ammattiopistossa.

Koulunkäynninohjaajia ja lähiavustajia puolestaan koulutetaan Turun kristillisessä opistossa ja Turun ammatti-instituutissa. Lisäksi ryhmässä voi olla maahanmuuttajataustaisia ohjaajia. Ohjaajan poissaollessa, hänelle voi hankkia sijaisen.