Tämä seloste on laadittu 21.9.2020

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten blog.edu.turku.fi-verkkopalvelussa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Miten olemme testanneet saavutettavuutta?

Tämän saavutettavuusselosteen huomiot perustuvat kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkopalvelu laissa määritellyt vaatimukset. Eficode Oy on tehnyt saavutettavuusauditoinnin blog.edu.turku.fi-verkkopalvelusta 7.8.2020.

Miten saavutettava blog.edu.turku.fi-verkkopalvelu on?

blog.edu.turku.fi-verkkopalvelu täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkopalvelu koostuu sadoista erilaisista sivustoista, esimerkiksi koulujen ja päiväkotien kotisivuista ja opetuksen muista sivustoista. Sivustoja päivittävät ensisijaisesti päiväkotien ja koulujen henkilöstö, joille on laadittu ohjeistus sisällön saavutettavuudesta. Lisäksi sisällöntuottajille järjestetään saavutettavuuskoulutuksia. On kuitenkin mahdollista, että yksittäisillä sivustoilla esiintyy erilaisia saavutettavuuspuutteita.

Blog.edu.turku.fi-verkkopalvelua kehitetään jatkuvasti saavutettavuuden korjaamiseksi niin teknisesti kuin sisällöllisestikin. Uusien blogisivustojen luomisessa saavutettavuus huomioidaan alusta lähtien.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Kaikki blog.edu.turku.fi –verkkopalvelussa olevat sivustot eivät kuulu saavutettavuusvaatimusten piiriin. Tällaisia ovat mm. määräaikaiseen opetuskäyttöön luodut yksittäisten luokkien tai ryhmien sivustot.

Verkkopalvelusta ulos ohjaavien linkkien takaa löytyvä digitaalinen palvelu tai verkkosivusto on kyseisen palvelun tarjoajan vastuulla ja sen saavutettavuus on kuvattu omassa saavutettavuusselosteessaan.

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Pyrimme jatkuvasti parantamaan blog.edu.turku.fi-verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme yleensä viikon sisällä. Lain mukainen vastausaika on enintään 14 vuorokautta.

Blog.edu.turku.fi:n osalta saavutettavuusvaateet tulevat voimaan 23.9.2020.

Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen palvelusta vastaavalta saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)