Työlainsäädäntö. sopimukset, työturvallisuus ja työhyvinvointi 6.6.2023

Valmennusjaksolla perehdytään esimerkkien kautta esimiestoiminnassa keskeiseen työlainsäädäntöön ja sopimuksiin sekä virittäydytään keskeisiin työsuojelutoimintaan ja työhyvinvointiin liittyviin kysymyksiin ja toimintamalleihin

1. Miksi osallistua – tavoite ja hyödyt

Valmennusohjelman jakson tavoite ja hyödyt:

 • – Esimiesroolin ja -vastuiden tarkentaminen keskeisen työelämälainsäädännön valossa
 • – Työyhteisöongelmiin rohkeasti puuttuminen ja ratkaisujen tekeminen yhteistoiminnassa
 • – Aktiivisen ja ennakoivan roolin ottaminen työsuojelutoiminnassa
 • – Työhyvinvoinnin johtamisen kokonaiskuvan kirkastaminen esimiestyössä
 • – Materiaaliin sisältyy työpohjia, joita osallistujat voivat käyttää omassa organisaatiossaan

2. Kenelle

Valmennusjakso soveltuu kaikille lainsäädäntö- ja työturvallisuuskysymyksistä kiinnostuneille ja tiimin esimiesroolissa toimiville, uusille esimiehille tai esimiesroolin tähtääville.

3. Valmennuspäivän ohjelma

 • Työnantajan ja palveluksessa olevan oikeudet ja velvollisuudet
 • Palvelussuhteeseen ottaminen ja ehdoista sopiminen
 • Työsopimuksen muuttaminen
 • Määräaikaiset ja osa-aikaiset Henkilötietojen käsittely – EU-asetus
 • Syrjimättömyys ja yhdenvertainen kohtelu
 • Työyhteisöongelmaan puuttuminen ja palvelusuhdeturva
  Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta käytännön työssä
  Vaarojen tunnistamisen ja riskien hallinnan prosessi
  Kuormittuminen työssä – henkilöstön turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen
  Ennakoiva työkyvyn ja osaamisen johtaminen

Päivän yhteenveto – eväitä valmennuksen hyödyntämiseen omassa ja tiimin toiminnassa

4. Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävänä on tutustua osoitteessa www.finlex.fi ajantasaiseen lainsäädäntöön mm. työsopimuslaki, laki yksityisyyden suojasta työelämässä sekä työturvallisuuslaki. Pohdintatehtävänä ennakkoaineiston pohjalta ” Mitä asioita esimiehen työsuojeluvastuihin kuuluu käytännön työssä?”

5. Jakson valmentajat

Jakson valmentajina toimivat työoikeuden professori, emeritus, Seppo Koskinen ja kehittämisasiantuntija Risto Tanskanen, joka on toiminut vuosia mm. Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijana.

6. Valmennuksen kustannukset ja ryhmäetuhinta

– Valmennuspäivään osallistuminen 300,00 € + ALV

– Samasta organisaatiosta kaksi tai useampi osallistuja – valmennuspäivän hinta -20 %

7. Koulutuspaikka ja ajankohta

Paikka:         TAI Peltolan campus – Hamppukatu 2 – Infoteekki, koulutustila 105.
Ajankohta:  6.6.2023 kello 9.00–16.00

8. Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Koulutussihteeri
Jonna Rautelainen
jonna.rautelainen@turuntaitokoulutus.fi
0400 170 645

Valmennukseen ilmoittautuminen 23.5.2023 mennessä. Peruutus on ilmoitettava viimeistään 7 päivää ennen valmennustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % valmennustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko valmennustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa valmennuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.