Tuotannollisen ympäristön kehittäminen 7.5.2024

Jaksolla osallistujat perehtyvät oman yrityksen toiminnan työvaiheiden näkyväksi tekemiseen ja rajaamiseen,  jonka perusteella löydetään kehittämiskohteita. Valmennuksessa on keskeistä henkilöstöä, johtoa ja asiantuntijoita osallistavan työskentelyotteen harjoittelu tuotannollisessa ympäristössä.

1. Miksi osallistua – tavoite ja hyödyt

    • Harjoitella  oman tuotannon visuaalisen mallintamisen periaatteet koulutustilassa
    • Oppia tuotantoprosessin mallintaminen yhdessä prosessissa toimivien kanssa ymmärtäen vuorovaikutuksen merkitys kokeilun kulttuurin kehittämisessä
    • Valitun tuotantoprosessin osan haastavan tavoitetilan määrittely yhdessä toimivan johdon kanssa
    • Kehittämistarpeiden tunnistaminen ja priorisointi tavoitetilaa vasten
    • Valittujen kehittämistarpeiden avaaminen toimenpide- ja toimintasuunnitelmaksi

2. Kenelle

Valmennusjakso soveltuu kaikille tuotannon esimiesroolissa tällä hetkellä toimiville, uusille esimiehille tai esimiesroolin tähtääville.

3. Valmennuspäivän ohjelma

Kehitystyön johtaminen – lähtökohtia päivän työskentelyyn

Tuotantoprosessin nykytilan mallintaminen suorituskykytietoineen

Tavoitetilan ja kehittämistarpeiden määrittely sekä priorisointi

Toiminta- ja/tai toimenpidesuunnitelman laatiminen yhdessä prosessissa toimijoiden kanssa ja johdon tuella

Suunnitelman laatiminen, toiminnan dokumentointi ja tulosten mittaaminen

Päivittäis- ja visuaalisen johtamisen käytännöt osaksi  johtamista ja seurantaa

Päivän yhteenveto – työn jatkaminen päivän oppien pohjalta omalla vastuualueella ja raportoinnista sopiminen

4. Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävänä on perehtyminen projektijohtamista käsitteleviin artikkeleihin.

5. Jakson valmentaja

Jakson valmentajana toimii  kouluttaja ja konsultti Jussi Moisio, jolla on pitkä kokemus prosessien ja johtamisjärjestelmien kouluttamisesta ja rakentamisen ohjauksesta, johtamisen soveltamisen ohjauksesta suomalaisissa organisaatioissa sekä 30 vuoden kokemus Kiwa Inspecta Oy:n sopimusauditoijana sadoissa yrityksissä. Quality for Results Oy.

6. Valmennuksen kustannukset ja ryhmäetuhinta

– Valmennuspäivään osallistuminen 300,00 € + ALV

– Samasta organisaatiosta kaksi tai useampi osallistuja valmennuspäivän hinta -20 %

7. Koulutuspaikka ja ajankohta

Paikka:          TAI Peltolan campus – Hamppukatu 2 – Infoteekki, koulutustila 105.
Ajankohta:   7.5.2024 kello 9.00–16.00

8. Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Koulutussihteeri
Jonna Rautelainen
jonna.rautelainen@turuntaitokoulutus.fi
0400 170 645

Valmennukseen ilmoittautuminen 18.4.2024 mennessä. Peruutus on ilmoitettava viimeistään 7 päivää ennen valmennustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % valmennustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko valmennustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa valmennuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.