Johtajuus, toimintakulttuuri ja esimiehenä kehittyminen 7.2.2023

Valmennusjakso tarjoaa näköalan organisaation johtamiseen, toimintakulttuuriin ja arvoihin. Tätä ”näköalaa” vasten osallistujia ohjataan hyödyntämään omaa johtamis- tai yhteistoimintapalautettaan ja laatimaan henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman.
Valmennus sisältää Management Institute of Finlandin (MIF/JTO) 360-arvioinnin.

1. Miksi osallistua – tavoite ja hyödyt

Valmennusohjelman jakson tavoite ja hyödyt:

– Kattavan kokonaiskuvan muodostaminen organisaation toimintakulttuurista, johtamisesta ja uudistuvasta esimiesroolista

– Arvojen ja toimintakulttuurin merkityksen ymmärtäminen, toimintakulttuuriin vaikuttaminen ja sen uudistaminen

– Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatiminen ja sen hyödyntäminen oman/tiimin toiminnan kehittämisessä

– Materiaaliin sisältyy työpohjia, joita osallistujat voivat käyttää omassa tiimissä

2. Kenelle

Valmennusjakso soveltuu tiimin jäsenille, kaikille esimiesroolissa tällä hetkellä toimiville, uusille esimiehille tai esimiesroolin tähtääville.

3. Valmennuspäivän ohjelma

Johtajuus ja esimiehenä kehittyminen
– Esimiehen johtamistaidot ja aktiviteetit
– ”Hyvä Johtajuus” arjen toimintana ja vuorovaikutuksena
Oman johtamistoiminnan arviointi 360 – palautteen (MIF/JTO) avulla
– Johtamisen ulottuvuudet ja tulkinnan tekeminen johtamis-/yhteistoimintakäyttäytymisen palautteesta
o Vahvuudet, kehittämisalueet ja toimenpiteet
o Henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laatiminen
Kehittymissuunnitelman arviointi – ryhmäkonsultaatiot ja keskustelua
Muutoksesta sopiminen omassa ja tiimin toiminnassa

Arvot ja toimintakulttuurin johtaminen

– Toimintakulttuurin rakenne, tasot ja toimintakulttuurin uudistaminen
– Arvot esimiestyön ja yhteistoiminnan kannalta – arvojen todeksi eläminen

Päivän yhteenveto – eväitä valmennuksen hyödyntämiseen omassa ja tiimin toiminnassa

4. Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävänä on perehtyminen esimiestyötä ja toimintakulttuuria käsitteleviin artikkeleihin, soveltavat pohdintatehtävät ja Management Institute of Finlandin (MIF/JTO) 360-arvioinnin toteuttaminen omassa organisaatiossa.

5. Jakson valmentaja

Jakson valmentajana toimii liikkeenjohdon konsultti Tapio Varis, jolla on pitkä kokemus työorganisaatioiden ja esimiestyön kehittämisestä erityisalueinaan strategia, toimintakulttuuri ja johtaminen. Consulting Partners Network .

6. Valmennuksen kustannukset ja ryhmäetuhinta

– Valmennuspäivään osallistuminen 300,00 € + ALV

– Samasta organisaatiosta kaksi tai useampi osallistuja – valmennuspäivän hinta -20 %

– MIF/JTO johtamis- tai yhteistoimintakäyttäytymisen arviointi 150,00 € + ALV

7. Koulutuspaikka ja ajankohta

Paikka:          TAI Peltolan campus – Hamppukatu 2 – Infoteekki, koulutustila 105.
Ajankohta:    7.2.2023 kello 9.00 –16.00

8. Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Koulutussihteeri
Jonna Rautelainen
jonna.rautelainen@turuntaitokoulutus.fi
0400 170 645

Valmennukseen ilmoittautuminen 10.1.2023 mennessä, jonka jälkeen käynnistetään välittömästi MIF/JTO -arvioinnin toteuttaminen. Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 päivää ennen valmennustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % valmennustilaisuuden hinnasta sekä tähän jaksoon liittyen käynnistyneen MIF-arvioinnin kustannukset. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko valmennustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa valmennuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

9. Lisäoptio valmennusjaksoon liittyen

Mahdollisuus osallistua noin vuoden kuluttua jaksolle  ”Esimiehenä kehittyminen”, jolloin työstetään MIF-uusinta-arviointi, ohjataan arvioimaan omaa oppimista esimiehenä sekä laatimaan sen pohjalta henkilökohtainen kehittymissuunnitelma.