Kehittämissuunnitelma turvallisuus ja ympäristöjohtamiseen 17.10.2023

Valmennuksessa osallistujat saavat kokonaiskuvan työpaikkojen turvallisuussuunnitelman sisällöistä ja tekemisestä. Sen kulmakivinä ovat työturvallisuus ja -hyvinvointi sekä ympäristöjohtaminen. Niitä käsitellään käytännönläheisesti henkilöstön hyvinvoinnin ja työpaikkojen tuottavuuden kehittämisen näkökulmista.

1. Miksi osallistua – tavoite ja hyödyt

Valmennusjakson tavoite ja hyödyt:

 • – Koulutuksen keskiössä ovat työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin kehittäminen käytännössä sekä ympäristöjohtamisen kokonaisuus
 • – Valmennus antaa valmiudet arvioida työpaikan vaarat ja riskit sekä kehittää niihin perustuvan työturvallisuussuunnitelman toimia käytäntöön.
 • – Osallistujat saavat valmiudet ohjata työpaikalla kestävän kehityksen edellyttämiä käytännön tehtäviä ja kehittämistoimia.

2. Kenelle

Valmennusjakso soveltuu kaikille esimiesroolissa tällä hetkellä toimiville, uusille esimiehille tai esimiesroolin tähtääville.

3. Valmennuspäivän ohjelma

Työturvallisuuden johtaminen

 • Työturvallisuusjohtamisen kokonaisuus – kivijalat
 • Työturvallisuuden käytännöt ja toimintatavat
 • Turvallisuusriskien ja häiriöiden ennakointi

Turvallisuussuunnitelman tekeminen ja toteuttaminen

 • Työpaikalla koetut vaarat ja kuormitukset
 • Työterveyshuollon työpaikkaselvitykset
 • Työturvallisuussuunnitelma on keskeinen osa työpaikan kehittämisprosessia

Työtapojen johtaminen, ohjaus ja valvonta

 • Turvallisuussuunnitelman toimeenpano jatkuvan kehittämisen periaatteiden mukaisesti
 • Laitteiden turvallisuus ja ohjelmistojen tietoturvallisuus
 • Perehdytys – työnopastus – työohjeet

Kestävä kehitys, ympäristövastuullinen toiminta

 • Työpaikan ympäristövastuullisen toiminnan kehittäminen
 • Henkilöstön perehdyttämien ja ohjaaminen kestävän kehityksen toimintatapoihin
 • Vaarallisten aineiden käsittely ja säilytys
 • Energiatehokkaan ja kiertotaloudellisen toiminnan kehittäminen ja johtaminen 

Päivän yhteenveto – eväitä valmennuksen hyödyntämiseen omassa ja tiimin toiminnassa

4. Ennakkotehtävä

Ennakkotehtävinä olevilla artikkeleilla lisätään osanottajien käsitystä turvallisuus- ja ympäristöjohtamisen kokonaisuudesta. Pohdintatehtävillä ohjataan osanottajat soveltamaan työturvallisuuden ja kestävän kehityksen käytäntöjä omalle työpaikalle.

5. Jakson valmentaja

Jakson valmentajana toimii kehittämisasiantuntija Risto Tanskanen. Tanskanen toimi vuosia Työturvallisuuskeskuksen asiantuntijana ja on sen jälkeen ohjannut lukuisia työpaikkojen kehittämisprojekteja osaamisalueinaan johtaminen, esimiestyö, tuottavuuden kehittäminen sekä turvallisuus- ja ympäristöjohtaminen.

6. Valmennuksen kustannukset ja ryhmäetuhinta

– Valmennuspäivään osallistuminen 300,00 € + ALV

– Samasta organisaatiosta kaksi tai useampi osallistuja – valmennuspäivän hinta -20 %

7. Koulutuspaikka ja ajankohta

Paikka:         TAI Peltolan campus – Hamppukatu 2 – Infoteekki, koulutustila 105.
Ajankohta:  17.10.2023 kello 9.00–16.00

8. Ilmoittautuminen ja peruutusehdot

Koulutussihteeri
Jonna Rautelainen
jonna.rautelainen@turuntaitokoulutus.fi
0400 170 645

Valmennukseen ilmoittautuminen 3.10.2023 mennessä. Peruutus on ilmoitettava viimeistään 7 päivää ennen valmennustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % valmennustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko valmennustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa valmennuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.