Företagsbyn

Under våren har åk 6 jobbat kring temat företag och funderat mycket på ekonomi, marknadsföring och  arbetsplatser. De har fått bekanta sig med olika företag och vilka tjänster de har att erbjuda. Inför Företagsbyn har de gjort en arbetsansökan på basen av intresse och styrkor. I fredags fick eleverna äntligen besöka Företagsbyn och för en dag sätta sig in i arbetsvärlden och hur man tänker gällande inkomster och utgifter. En mycket lärorik dag på många sätt.