Olikhet är en rikedom


Skolfreden utlystes i år för 33:e gången. I Sirkkala skola samlades alla på fotbollsplanen för att lyssna till en kort presentation av skolfredstemat, olikhet är en rikedom.

Samtidigt passade Ellu på att utse vinnarna för Sirkkala skolas nya logo.