Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hanke

Puolalan koulun 5a ja b -luokat ovat osallistuneet Turun 6Aika: Tulevaisuuden älykkäät oppimisympäristöt -hankkeeseen, jossa on tarkoitus yhdessä koulujen ja yritysten kanssa kehittää kouluihin paremmin käyttäjien tarpeita vastaavia tuotteita ja palveluita.

Hankkeessa kouluilla on mahdollisuus toteuttaa opetussuunnitelmaa tukevia oppimiskokonaisuuksia yhteiskehittämispedagogiikan avulla. Oppilaat pääsevät mukaan oikeaan tuotekehitykseen ja tutustuvat uusiin digitaalisiin ratkaisuihin.

Citynomadi Oy:n kokeilussa oppilaat loivat syksyn työpajoissa tehtäväpolkuja Kupittaan Urheilupuiston alueelle Nomadi -sovellukseen. Karttapohjaiset polut pelattiin läpi urheilupuistossa suunnistaen digitaalisesti ja ratkoen samalla ympäristöopin Maapallon luonto -jakson tehtäviä.

Maaliskuun työpajoissa oppilaat loivat Minsar -sovelluksen avulla lisätyn todellisuuden objekteja, jotka linkitettiin uudelle urheilupuiston paikoista kertovalle tehtäväpolulle. Lisättyä todellisuutta testattiin koulussa, mutta polkujen testaus jäi kesken poikkeusolojen takia. Toivottavasti saamme myöhemmin tilaisuuden kulkea ja pelata polut läpi. Samalla on tarkoitus pohtia yhdessä opettajien ja yrityksen kanssa lisätyn todellisuuden mahdollisuuksia ja innostavuutta opetuskäytössä.

Hanke on ollut mielenkiintoinen ja opettavainen niin opettajille kuin oppilaillekin, ja on ollut mukava heittäytyä mukaan uuteen projektiin. Ratoja on ollut mielenkiintoista luoda, ja on ollut avartavaa huomata, mitä kaikkea sovelluksen tuotekehitykseen kuuluu, esimerkiksi käyttäjien erilaiset taidot ja laitteet. Tukena 5a ja 5b –luokilla projektissa on ollut Jukka Rauvola.

Teksti: Jukka Rauvola ja Aino Saksanen

SteamIT! – Toimintaa tekstiileissä

Matematiikan ja tekstiilityön opettajien tavoitteena oli opettaa ymmärrystä virtapiirin toimintaan ja koodaamiseen, sekä edellä mainittujen soveltamista tekstiilituotteisiin 7a luokkalaisten kanssa. Koodattujen virtapiirien toimintaa testasivat myös 8 a:n ja 9 a:n valinnaisen tietotekniikan ryhmät opettajansa Janne Maunun kanssa.

Ensimmäinen tuotos oli jokaisen oppilaan koodaama liikennevalo Arduino/Genuino mikrokontrolleri-elektroniikka-alustalla ja ohjelmointiympäristössä. Sama koodi siirrettiin toimimaan tekstiilissä Adafruitin Flora –alustalla. Oppilaat ehtivät suunnitella omat käsitöissä valmistettavat tuotteet, johon opittua soveltaen koodattu elektroniikka piti liittää. Projekti jäi kuitenkin puolitiehen harmittavaisten sattumusten vuoksi. Ensin Amerikasta asti odotetut Gemma – alustat, jumittuivat postin lakkoruuhkiin. Sen jälkeen Servicedesk ei onnistunut asentamaan ohjelmistoa ajureineen opettajan koneelle ajoissa ja lopuksi projektin läpivieminen tyssäsi etäopetuksessa mahdottomaksi toteuttaa. Tilatut materiaalit jäävät odottamaan seuraavia innokkaita kokeilijoita.

Rehtorien terveiset

Hyvät Puolalan koulun oppilaat ja oppilaiden huoltajat,

lukuvuoden 2018-2019 koulutyö on päättynyt ja on ansaitun kesäloman aika.

Vuosiluokilla 1-6 kulunut lukuvuosi oli poikkeuksellinen. Peruskorjaus käynnistyi Kauppiaskadun koulutalossa kesäkuussa 2018 ja on edennyt hienosti aikataulussaan. Julkisivutyöt ovat viimeistelyä vaille valmiit, ja luokkakerroksissa ovat seinien maalaustyöt sekä lattiapintojen asennukset loppusuoralla. Toukokuussa aloitettiin kiinteiden kalusteiden asennukset. Liikuntasali ja käsityötilat rakennuksen siipiosassa ovat myös muotoutumassa paikoilleen. Kesän aikana alkavat lisäksi piha-alueen maanrakennustyöt.

Alakoululaiset ovat peruskorjauksen vuoksi työskennelleet väistötiloissa: vuosiluokkien 1-2 oppilaat Topeliuksen koulun yksikössä ja vuosiluokkien 3-6 oppilaat Sepänkadun koulurakennuksessa. Alkujännityksen jälkeen koulutyö muotoutui melko nopeasti arkisiin uomiinsa ja väistötiloihin kotiuduttiin yllättävänkin nopeasti. Toki joustavuutta ja luovuutta on vaadittu mm. liikunnan opetuksessa, koska sisäliikuntatiloja ei ole ollut käytettävissä. Myös kouluvuoden juhlat toteutettiin tavanomaisesta poikkeavasti yhteisten juhlatilojen puuttuessa. Vuoden aikana on saatu paljon hyötyliikuntaa, kun pienet oppilaat ovat käyneet vierailulla kummiensa luona Sepänkadulla ja isot oppilaat puolestaan Topeliuksessa. Välillä on kokoonnuttu yhteisiin tapahtumiin Vartiovuorelle tai urheilupuistoon. Käsityön tunneille on kuljettu opettajan tai koulunkäynninohjaajan johdolla Puropeltoon ja Torninkadun rakennukseen. Kun sekä kodit että koulun väki ovat olleet joustavia ja toimineet yhteistyössä, on ensimmäinen väistötilavuosi saatu mallikkaasti päätökseen.

Yläkoululaisten lukuvuosi on ollut työntäyteinen. Arkiseen koulutyöhön toivat piristystä monet juhlat, tapahtumat ja vierailut, joista kerromme blogissamme alempana. Me rehtorit olemme iloisia siitä, että hyvät tiedot ja taidot omaavista oppilaistamme on varttumassa myös aktiivisia kansalaisia. Kansainvälisenä ilmastopäivänä oppilaamme ideoivat oman ilmastotapahtuman ja kannustivat kouluyhteisöä ilmastotekoihin. Ensi syksynä yläkoulussa on edessä ilmastonmuutosta käsittelevä monialainen oppimiskokonaisuus, jota ryhdymme suunnittelemaan elokuussa.

Lukuvuoden aikana oppilaat ja opettajat vastasivat lukuisiin koulutyötä koskeviin kyselyihin. Turun kaupungin perusopetuksen laatukysely kartoitti myös huoltajien mielipiteitä koulusta. Eri kyselyiden tulokset ovat yhdensuuntaisia ja kouluyhteisömme voi hyvin. Keskimäärin oppilaamme pitävät koulunkäynnistä ja he kokevat saavansa opettajilta tukea. Kodin ja koulun välinen yhteistyö sujuu pääosin hyvin. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Kerromme viimeisimpien kyselyiden tuloksista lisää ensi lukuvuoden vanhempainilloissa.

Lukuvuoden päättyessä englannin lehtori Barbara Pulkkinen jää eläkkeelle. Kiitämme häntä yhteisistä työvuosista ja toivotamme hyviä, ansaittuja eläkepäiviä.

Lopuksi haluamme onnitella peruskoulunsa päättäviä yhdeksäsluokkalaisia ja toivotamme kaikille aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

Tuomas Nousiainen, rehtori      Kaisu Metsä-Tokila, apulaisrehtori

 

Puolalan koulun oppilaskunta 1.- 6. luokat

Uusi oppilaskunta valittiin vaaleilla 19.9.2018. Jokaisesta luokasta valittiin yksi ministeri edustamaan luokkaa oppilaskunnan hallitukseen. 1.-2. luokan ministerit toimivat Topeliuksen koulupisteessä ja muiden luokkien edustajat Sepänkadulla.

Topeliuksessa ministerit ja mapet kokoontuivat yhdessä noin joka toinen kuukausi. He ideoivat innokkaasti erilaisia tempauksia, joista toteutettiin Nurinpäinpäivä, jalkapalloturnaus ja käytävätapahtumia.

Sepänkadulla oppilaskunta kokoontui omatoimisesti viikoittain välituntikokoukseen tiistaisin ja torstaisin. Välituntikokouksissa ministerit ovat suunnitelleet ja ideoineet lukuvuoden tapahtumia. Päätöksiä on tehty virallisissa oppilaskunnan kokouksissa noin joka toinen kuukausi.

Oppilaskunta järjesti Sepänkadulla Tonttulakkipäivän 21.12.2018 sekä Puolala Talent Shown 30.4.2019. Luokissa kerättiin osallisuuden tunneilla oppilaiden ideoita koulun toimintaan. Oppilaskunnat äänestivät kevään toiminnaksi jalkapalloturnauksen. Jalkapalloturnaus toteutettiin molemmissa toimipisteissä. Ehdotuksia ensi lukuvuodelle ovat mm. erillinen kaveripenkki koulun pihalle sekä pihamaalaukset yläpihalle leikkejä varten.

Sepänkadun oppilaskunnan edustajat osallistuivat lokakuussa Osallisuus koulussa -koulutuspäivään Villa Marjaniemessä Ruissalossa ja Turun kaupungin Lasten Parlamentin kokouksiin kahdesti lukuvuoden aikana. Toukokuun lopulla kaikki ministerit ja mapet yhdessä tutustuivat Turun kaupungintaloon.

25.4. 2019 TLP:n kokouksessa kaupungintalolla Amalia Männistö, Vilho Iivanainen ja TLP:n hallituksen jäsen Amalia Stepanova keskustelivat Turun Nuorisoparlamentin varapuheenjohtaja Tatu Alarin kanssa..
25.4. 2019 TLP:n kokouksessa kaupungintalolla Amalia Männistö, Vilho Iivanainen ja TLP:n hallituksen jäsen Amalia Stepanova keskustelivat Turun Nuorisoparlamentin varapuheenjohtaja Tatu Alarin kanssa.

Puolalan koulun oppilaskunta 7. – 9. luokat

HUHHUH! VIERÄHTIPÄS VUOSI NOPEASTI.

 

Vuoden alussa vanhat oppilaskunnan hallituksen jäsenet kiertelivät luokissa kertomassa oppilaskunnan hallituksen toiminnasta, jonka jälkeen luokat äänestivät uudet jäsenet sekä varajäsenet. Tämän vuoden oppilaskunnan hallituksella on ollut omat hyvät hetkensä, ja huonot hetkensä, mutta pääasiassa kaikki on mennyt ihan hyvin. Olemme pitäneet paljon kaikkea hauskaa ohjelmaa oppilaille, joihin kuuluu kahviloita, teemapäiviä ja -viikkoja, kilpailuja sekä monialainen oppimiskokonaisuus (MOK). Syksyn Halloweenviikko ja MOK menivät molemmat todella hyvin, ja oppilailla oli hauskaa. Keväällä suurin tapahtumamme oli 15.3 pidetty ilmastotilaisuus, jossa kävimme läpi tärkeää asiaa, ilmastonmuutosta, sekä mm. haastattelimme opettajiamme.

Vuosi on mennyt nopeasti, ja toivomme että ensi vuoden oppilaskunta tekee vähintään yhtä hyvää työtä!

Kuvassa Puolalan yläkoulun. 7-9 luokkien oppilaskunnan edustajat.
Toivotamme hyvää loppuvuotta kaikille blogin lukijoille!

 

Oppilaskunnan hallituksen ilmastotempaus

Koulun ilmastotempauksella lehteen 

15. maaliskuuta 2019 vietettiin maailmanlaajuista ilmastopäivää. Koulussamme oppilaat järjestivät ilmastoaiheisen tapahtuman. Idea lähti 8f –luokan ryhmäkeskustelusta. Lakkoilun sijaan haluttiin herätellä oppilaita tekemään tärkeitä ilmastotekoja.

Tilaisuuden järjestäjinä toimivat 8f–luokan oppilaat ja oppilaskunnan hallituksen jäsenet.

Oppilaat seurasivat tilaisuutta kiinnostuneina!
Oppilaat seurasivat tilaisuutta kiinnostuneina!

Linkki haastatteluunhttps://www.talouselama.fi/uutiset/ilmastolakkoon-vai-ei-turkulaisen-koulun-oppilaat-paattivat-kampanjoida-omalla-tavallaan-haluamme-motivoida-toimimaan/a0c38df2-4696-3eaf-9a81-62b16c3a59bc

 

Lähikoululuokat 1-6

Puolalan koulun syksy käynnistyi edellisistä vuosista poiketen kahdessa eri yksikössä. Tämän takia myös kummien ja kummioppilaiden välimatka kasvoi 2,4 kilometrillä. Kuitenkin sekä 5A- että 6A-luokat kävelivät jo ensimmäisen kouluviikon aikana Sepänkadulta Pakkarinkadulle tervehtimään 1A- ja 2A-luokilla olevia kummioppilaitaan. Tuo matka vuodenajan mukaan muuttuvaa jokivartta pitkin on lukuvuoden aikana taitettu useampaan kertaan edestakaisin, ja kummioppilastoiminta on pysynyt vilkkaana välimatkasta huolimatta.

Perinteinen vanhempainyhdistyksen järjestämä pihatapahtuma vaihtui tänä vuonna poikkeuksellisesti koulupäivän aikana vietettyyn a-luokkalaisten puistopiknikkiin Turun linnan puistossa. Syyskuun viimeisen perjantain iltapäivä vietettiin isompien oppilaiden vetämien toimintapisteiden tohinassa hyvästä seurasta ja eväistä nauttien.

A-luokkien kevätmyyjäiset pidettiin 5.4. Sepänkadulla. A-luokkalaisten keräämiä arpajaispalkintoja pussitettiin ja järjesteltiin urakalla vanhempainyhdistyksen voimin. Viidesluokkalaiset hoitivat myyjäispäivänä arpajaisten järjestämisen ja kuudesluokkalaiset kotiväen avustuksella valmistettujen herkkujen myymisen. Pöydät notkuivat toinen toistaan makoisamman näköisiä makupaloja ja tunnelma oli kuin muurahaispesässä. Myös kummioppilaat kävivät vierailulla iloisessa myyjäishulinassa.

Lukuvuoden viimeinen, kaikkien a-luokkien yhteinen tapahtuma vietettiin Eurooppa-päivänä 9.5. Topeliuksen koululla. Vuoden juhlasalittoman ajanjakson jälkeen saimme vihdoin nauttia Estradi kutsuu -esityksistä Topeliuksen yläkoulun juhlasalissa. Oppilaat olivat luokka-asteittain koonneet mitä hienoimpia omatekoisia taikuri-, sketsi-, akrobatia-, tanssi- ja musiikkiesityksiä. A-luokilta löytyy aikamoisen rohkeita monitaitureita. Esitysten jälkeen saimme nauttia vielä aurinkoisesta kevätpäivästä mutustellen vanhempainyhdistyksen tarjoamia munkkeja ja mehuja Varvintorilla.

A-luokkien opettajat

 

A-luokkalaisia syömässä munkkeja aurinkoisessa kevätsäässä
A-luokkalaisia syömässä munkkeja Varvintorilla.

Alakoulun musiikkiluokat

– Laulaa niin saat, lentää taivaat. –

Syksyn kuorotoiminta aloitettiin reippaasti heti elokuussa kuoroleireillä Turun kristillisellä opistolla. Leireillä valmistauduttiin musiikkiluokkien lokakuiseen 50-vuotisjuhlakonserttiin Turun konserttitalolla, jossa lauloimme musiikin yhdistävästä voimasta ja esitimme yhdessä yläkoulun ja lukion kanssa koulun entisen oppilaan, säveltäjä Tytti Arolan ilmapalloille säveltämän Aither-teoksen.

Lokakuussa vietettiin myös perinteistä Soiton ja laulun iltaa, joka väistötilojen takia sai uuden muodon. Illan aikana järjestettiin kuoroesitysten lisäksi soitinpajat, joissa valmistui hienoja ja käyttökelpoisia sanomalehticlaveseja, joilla säestettiin vielä loppuillan yhteislaulua.

Alakoulun joulukonsertti Kynttilän valossa järjestettiin Tuomiokirkossa marraskuun lopussa. Konsertissa kuultiin tuttuja ja myös uudempia joululauluja sekä laulaen että soittaen. Lisäksi Cantitare esiintyi joulukuussa Turun sotaveteraaniyhdistyksen joulujuhlassa.

 Kuvassa kuorolaisia juhlallisissa sinivalkoisissa esiintymisasuissaan.
Cantitare esiintyy Turun sotaveteraaniyhdistyksen joulujuhlassa.

Kevätlukukauden aluksi tammikuussa Cantitare esiintyi musiikkiluokkien infotilaisuudessa Sepänkadulla. Yleisössä oli monta innostunutta musiikkiluokkahakijaa. Kevään kuoroleirit pidettiin helmikuussa syksyn tapaan Turun kristillisellä opistolla. Laulamisen lisäksi nautittiin opiston maukkaista tarjoiluista sekä kivasta piha-alueesta.

Maaliskuussa 5E oli esiintymässä Talvisodan päättymisen muistotilaisuudessa Tuomiokirkossa. Omien kappaleiden lisäksi lapset pääsivät esittämään Finlandian yhdessä Laivaston soittokunnan ja sotaveteraanikuoron kanssa, mikä oli kaikille upea ja vaikuttava kokemus.

Maaliskuussa Piccolot pääsivät esiintymään Turun filharmonisen orkesterin kanssa Hilla ja Liisi –musiikkisatuun. Ystävyydestä ja maailman ihmettelystä kertovia konsertteja oli yhteensä viisi. Konserttiviikko oli upea kokemus ja Hillaan ja Liisiin tutustuminen ihastutti!

Lapsia istumassa lattialla tiiviisti.
Piccolot innokkaina odottamassa lavalle pääsyä Konserttitalolla.

Huhtikuussa 6E esitti taidokkaasti Maria Viitasaaren säveltämän ja Pirkko Arolan käsikirjoittaman musiikkinäytelmän Tuhkimo löytää nimensä. Esityksiä oli huhtikuussa useita, sekä päivisin koulun oppilaille että iltaisin kotiväelle.

Toukokuussa olivat alakoulun musiikkiluokkien Penkki, puu ja puistotie –kevätkonsertit Sigyn-salissa. Ohjelmassa oli euroviisuklassikoita puistomaisemissa. Kuoron lisäksi lavalla nähtiin upea isäbändi sekä monta taidokasta solistia ja tanssijaa. Toukokuun viimeisellä kouluviikolla Cantitare lähti vielä kuoromatkalle Ouluun. Oulussa tutustuimme kaupunkiin, esiinnyimme paikallisten musiikkiluokkien euroviisuteemaisessa kevätkonsertissa ja pidimme hauskaa yhdessä kivan lukuvuoden päätteeksi.

Kaikki alakoulun musiikkiluokkalaiset Sigyn -salin lavalla esiintymässä.
Kuorot kevätkonsertin tunnelmissa.

Aila ja Oona

Yläkoulun musiikkiluokat

Seitsemännet luokat viettivät syyskuisen musiikkileirikoulun Heinänokassa. Lokakuussa isännöimme 56 freiburgilaisen oppilaan ryhmää. Seitsemänsien luokkien kuoro lauloi saksalaisten konsertissa Betel-kirkossa. Lokakuussa juhlistimme 50-vuotisia musiikkiluokkia sekä 30-vuotista Puolalanmäen musiikkilukiota. Kahdessa konserttitalolla järjestetyssä konsertissa oli yleisössä kaikki koulumme oppilaat alakoulusta lukiolaisiin, opettajat sekä kutsuvieraita. Koulumme entinen oppilas Tytti Arola oli säveltänyt tilaisuuteen kappaleen ilmapalloille ja ihmisäänelle. ”Aither”-kappale oli saanut innoituksensa ilmasta, jota kreikkalaiset jumalat hengittävät yläilmoissa. Juhlimme musiikin vuosipäiviä myös koulumme orkesterin järjestämillä konserttitanssiaisilla marraskuun alussa.

Juuri ennen syyslomaa kahdeksasluokkalaiset tekivät oopperamatkan Helsinkiiin katsomaan Puccinin Toscaa. Seitsemänsien ja kahdeksansien luokkien itsenäisyyspäiväjuhlan esiintymisistä vastasi seitsemännet musiikkiluokat. Yhdeksänsien luokkien tanssiaisia säesti lukiolaisryhmä Joel Kolehmaisen johdolla. ”Seimen äärellä” –joulukonsertti täytti Mikaelin kirkon kahdesti tiistaina 11.12.. Joulun aikaan seitsemänsien ja kahdeksansien luokkien tiernapoika- ja lucia-ryhmät valloittivat kaupungin runsaslukuisilla esiintymisillään. Tänä vuonna joulukiertueella oli mukana ensimmäistä kertaa myös ”tonttutytöt” tonttulauluineen.

Yhdeksänsien luokkien musikaali ”Satumetelisoppa” nähtiin alasalissa helmikuun alussa. Musikaalin ohjasi Marianna Metsälampi, musiikista vastasi Timo Lehtovaara ja visuaalisuudesta Elisa Huhtinen. Ysit ihastuttivat jälleen! Huhtikuussa koulun kaikki kahdeksannet luokat vierailivat Taidetestaaja –hankkeen rahoittamana Suomen kansallisbaletissa katsomassa Rodion Štšedrin Anna Kareninaa. Huhtikuun lopulla yhdeksänsien luokkien kuoro Canticum teki kuoromatkan Carcareen, Italiaan Timo Lehtovaaran johdolla.

Canticum Carcaressa
Canticum Carcaressa

Toukokuussa orkesteri ja Camis konsertoivat Martin kirkossa. Matias Takkinen 8e taituroi ”nuorten solistien konsertissa” Bruchin viulukonserton ensimmäisen osan. Kaikki yläkoulun ja lukion kokoonpanot esiintyivät Gaalakonsertissa Logomossa kuun puolessa välissä. Tunnelma oli katossa! Kuun lopulla kuuntelimme taitavia bändejä bändikatselmuksessa.

Musiikinopettajat