Rehtorien terveiset

Hyvät oppilaat ja opettajat, hyvä kotiväki

Olemme eläneet merkillisen vuoden. Koronapandemian vuoksi monet harrastukset ovat olleet tauolla tai harrastaminen on ollut rajoitettua. Kavereita ja sukulaisia ei ole voinut tavata kuten ennen, elämää tähdittävät isot juhlat ovat jääneet väliin ja kasvomaskista on tullut tavallisen kansalaisen vakiovaruste. Täällä koulussa olemme kuitenkin selvinneet varsin hyvin. 1.-3. luokkien oppilaat ovat olleet koulussa koko lukuvuoden ja isommillakin koululaisilla etäopetusjaksoja oli vain muutama. Kasvomaskeja on käytetty tunnollisesti ja altistumisia koronavirukselle on tapahtunut varsin vähän. Koulusta peräisin olevia tartuntoja ei juurikaan ole tiedossamme. Koronaa vastaa kamppailu on ollut yhteinen tehtävä, joukkuelaji. Kiitos teille kaikille vastuun kantamisesta.

Alakoulun kouluvuosi alkoi elokuussa täysin uudistetussa, puhtaalta tuoksuvassa Kauppiaskadun koulurakennuksessa jännittävissä tunnelmissa. Osa oppilaista oli paluumuuttajia, mutta kaikki Topeliuksen koulusta siirtyneet alkuopetuksen oppilaat sekä lukuisa joukko uusia oppilaita eivät olleet koskaan opiskelleet Kauppiaskadulla.

Peruskorjauksen tavoitteena oli tehdä koulukiinteistö teknisesti toimivaksi ja vanhojen rakenteiden sallimissa rajoissa nykyaikaiseksi, muuntojoustavaksi oppimisympäristöksi. Ensimmäisen vuoden jälkeen on sanottava, että tässä on onnistuttu erinomaisesti. Mittava peruskorjaus pysyi sekä aikataulussaan että budjetissaan. Toivottavasti ensi syksynä voimme koronatilanteen hellitettyä toivottaa kaikki huoltajat tervetulleiksi tutustumaan koulutaloomme.

Koulukiinteistöjemme peruskorjausten sarja alkoi syksyllä 2010. Useiden rakentamisvaiheiden jälkeen toimimme viimein kolmessa kiinteistössä: Kauppiaskadulla, Puutarhakadulla ja Torninkadulla. Tilat ovat erittäin tehokkaassa käytössä. Puutarhakadulla ja Torninkadulla jaamme tiloja Puolalanmäen lukion kanssa, ja Kauppiaskadulla toimii osittain myös pienten oppilaitten iltapäiväkerho.

Hyvät yhdeksäsluokkalaiset!  Olette nyt suorittaneet koko peruskoulun oppimäärän ja on aika ottaa askel eteenpäin. Peruskoulun tehtävä on nimensä mukaan antaa jokaiselle nuorelle vankka ja yhtenäinen perusta, josta voi ponnistaa eteenpäin omien mieltymystensä ja taipumustensa mukaan. Toivomme, että olemme täällä Puolalassa onnistuneet antamaan teille hyviä eväitä elämään. Te olette historiallinen sukupolvi, ensimmäinen ikäluokka, johon sovelletaan uutta oppivelvollisuuslakia. Elokuussa oppivelvollisuus pitenee kahdeksaantoista ikävuoteen, ja jokainen teistä on velvollinen aloittamaan toisen asteen opinnot.

Velvollisuuden sijasta kysymys on pikemminkin oikeudesta. Opiskelu kannattaa aina. Se antaa mahdollisuuksia kehittää itseään, parantaa elämänhallintaa ja lisää valinnanmahdollisuuksia niin työelämässä kuin muillakin elämänaloilla. Kouluttautunut ihminen katsoo tulevaisuuteen luottavaisena ja pyrkii omilla teoillaan muuttamaan maailmaa paremmaksi. Toivotamme teille onnea ja menestystä! Olkaa rohkeita, opiskelkaa ja eläkää omien haaveittenne ja ihanteittenne mukaan.

Lopuksi haluamme toivottaa niin oppilaille kuin koulun henkilökunnallekin rentouttavaa kesälomaa!

Rehtori Tuomas Nousiainen ja vs. apulaisrehtori Hanna Laakio