Perhepäivähoidon hankkeet

Käynnissä olevat hankkeet:

Perhepäivähoidon digipedagogiikan kehittäminen – Kasvatuksen ja opetuksen projektit (turku.fi)

Digihanke on päättynyt, kuulumiset voit lukea täältä Perhepäivähoito – Turun Kaupunki (turku.fi)

iPadin näytöllä näkyy kuva mitä mikroskoopin alle laitettiin. Lapsen käsi siirtelee palasia palapelisovelluksessa. lapsi kirjoittaa tietokoneella.easiscope mikroskooppi lumessa.

TURVAKOLTTU -Turun varhaiskasvatuksen kolmitasoinen tuki – Kasvatuksen ja opetuksen projektit (turku.fi)

TURVAKOLTTU -Turun varhaiskasvatuksen kolmitasoinen tuki

TURVAKOLTTU – Turun varhaiskasvatuksen kolmitasoinen tuki
Yhteyshenkilö: Lotta Luukkonen ja Tuulia Viberg
Tavoite: Projektissa jalkautetaan ja juurrutetaan kolmitasoisen tuen malli Turun varhaiskasvatukseen. Tarkoituksena on vahvistaa lapsen saamaa tukea uudistuneen varhaiskasvatuslain mukaisesti. Tavoitteena on mahdollistaa, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen riittävän varhain omassa varhaiskasvatusryhmässään. Tarkoituksena on päivittää varhaiskasvatuslain tuen uudistukseen liittyviä toimintamalleja, rakenteita ja yhteistyökäytänteitä, selkiyttää tuen tasoja ja käytänteitä sekä parantaa tuen saatavuutta huomioiden myös nivelvaiheet. Varhaiskasvatushenkilöstön osaamista vahvistetaan tuen teemaan liittyvillä koulutuksilla. Projekti mahdollistaa kehityksen ja oppimisen tuen lastenhoitajien, varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen erityisopettajien palkkaamisen.
Kohderyhmä: Turun varhaiskasvatushenkilöstö sekä varhaiskasvatuksen piirissä olevat lapset ja heidän huoltajansa
Toteutusaika: 10.5.2022-31.12.2023
Toteutusalue: Turku
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö ja kaupungin omarahoitus

TURVAKOLTTU -Turun varhaiskasvatuksen kolmitasoinen tuki

Aikaisemmat hankkeet:

Perhepäivähoidon ulkopedagogiikka

Perhepäivähoidon Pd-hankkeen kiertävät varhaiskasvatuksenopettajat ovat koonneet yhteen helppokäyttöisen ulkopedagogiikan materiaalipaketin. Sieltä löydät nopeasti ja helposti pedagogisia ja toiminnallisia  ulkoleikkejä ulkoleikkikorttien muodossa, sekä niihin tarvittavat valmiit materiaalit kaiken ikäisille lapsille.

Vasuopas perhepäivähoitoon

Opas on tarkoitettu perhepäivähoitajille lasten varhaiskasvatussuunnitelmien laadinnan ja toteutuksen tueksi. Oppaasta löydät kaiken tarvittavan lasten varhaiskasvatussuunnitelmien laadintaan.