Varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat

 

  • Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (VASU) ohjaa perhepäivähoidon toimintaa.
  • Yksilöllinen lapsen varhaiskasvatussuunnitelma on kolmiosainen kokonaisuus ja sen osat ovat: 1. Varhaiskasvatussopimus 2. Alkukeskustelu 3. Huoltajien kanssa käytävät vuosittaiset lapsikohtaiset varhaiskasvatuskeskustelut (lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma, uudistettu varhaiskasvatuslaki)

Varhaiskasvatussopimus: Perhepäivähoidon lähijohtaja tekee hoitosopimuksen yhdessä vanhempien kanssa ennen lapsen hoitosuhteen alkua. Sopimus päivitetään aina, kun tehtyyn sopimukseen tulee muutoksia, mm: hoitoaika muuttuu, hoitomuoto muuttuu tai perhesuhteet muuttuvat.

Alkukeskustelu ja tutustuminen: Tavoitteena on, että perhe ja lapsi tutustuvat tulevaan hoitopaikkaan ennen hoidon alkua hoitopäivästä kahteen viikkoon. Tutustumisjakson tulee olla riittävän pitkä ja kiireetön, vähintään yhden viikon mittainen. Vanhempi tutustuu lapsen kanssa perhepäivähoidon arjen toimintoihin: aamupala, toimintatuokiot, ulkoilu, ruokailu ja lepohetki. Käyntien määrä ja ajankohdat sovitaan lapsen ja perheen tarpeiden mukaan.

Lapsen hoito alkaa siitä päivästä, kun lapsi jää yksin hoitopaikkaan. Alkukeskustelun tavoitteena on, että huoltajat kertovat lapsen tavoista ja tottumuksista, jotta hoidon aloitus sujuisi mahdollisimman helposti lapsen näkökulmasta.

Perhepäivähoitajan vaitiolovelvollisuus takaa lapsen ja perheen asioiden luottamuksellisen käsittelyn.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma: Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa sovitaan yhteisistä käytännöistä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tueksi. Lisäksi vuosittain neuvolatarkastusta ennen huoltaja täyttää (lapsen kehityksen tueksi), johon pyydetään myös hoitajan näkemys lapsesta.

Varhaiskasvatuksen arviointi ja kehittäminen | Turku.fi