Perhepäivähoito

hoitajan ja lapsen käsi

Perhepäivähoito on kodissa tapahtuvaa suomen- tai ruotsinkielistä varhaiskasvatusta pienille lapsille. Toimintaympäristönä perhepäivähoidossa on hoitajan oma koti ja kolmiperhepäivähoidossa lapsen oma koti.

Perhepäivähoitoryhmään kuuluu enintään neljä kokopäivähoidossa olevaa alle kouluikäistä lasta. Ryhmään voivat kuulua perhepäivähoitajan omat lapset.

  • Perhepäivähoidossa noudatetaan Turun kaupungin varhaiskasvatuksen toiminta-ajatusta ja arvoja.
  • Perhepäivähoidossa lapsi saa kotiympäristössä turvallista päivähoitoa sekä tavoitteellista varhaiskasvatusta pienessä ryhmässä.
  • Perhepäivähoitaja sopii yhdessä vanhempien kanssa lapsen yksilölliset tavoitteet varhaiskasvatukselle (lapsen varhaiskasvatussuunnitelma).
  • Perhepäivähoidossa ylläpidetään ja kehitetään ammatillista osaamista yhteistyössä alueen muun varhaiskasvatuksen kanssa.
  • Lähtökohtana ovat lapselle ominaiset tavat toimia: leikki, liikkuminen, taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen sekä tutkiminen.
  • Toiminta suunnitellaan niin, että se tukee lapsen terveen itsetunnon kehittymistä.