Aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteystiedot

TPS juniorijalkapallon aamu – ja iltapäivätoiminta on suunnattu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille. Tavoitteenamme on järjestää turvallinen, monipuolinen ja liikunnallinen iltapäivä pienille koululaisille välittömästi koulupäivän jälkeen. TPS:n iltapäivätoiminnassa on mahdollisuus mm. leikkiä, askarrella, pelata erilaisia lautapelejä, lukea, ulkoilla, lepo ja rauhoittumishetkiä unohtamatta. Lapsia kannustetaan kokeilemaan eri liikuntamuotoja leikein, pelein ja erilaisten harjoitteiden avulla. Tavoitteena on saada lapset kiinnostumaan liikunnallisesta elämäntavasta sekä antaa mahdollisuus kokeilla erilaisia lajeja ja liikuntamuotoja. Monipuolisen liikkumisen tavoitteena on myös kehittää lasten yleisliikuntataitoja, motorisia taitoja sekä ryhmässä toimimista. Jokaiselle yksilölle pyritään luomaan omaa tilaa ja mahdollisuuksia tehdä itseään motivoivia asioita kannustavassa, turvallisessa ja lapsilähtöisessä ympäristössä. Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet ja Turun kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma ohjaavat toiminnan järjestämistä.

Kerhopuhelin 044 700 4071

Sähköposti ippe.paattinen@gmail.com

Vastaava ohjaaja Mia-Maarit Tähtinen puh. 044 736 1301,  mia-maarit.tahtinen@tps.fi

Ohjaaja Elina Salmi