Turun yläkoulujen päättöluokkalaisten sijoittuminen jatkokoulutukseen 2013

Hallitus on toteuttanut koulutustakuuta osana yhteiskuntatakuuta vuodesta 2013 alkaen. Jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan jatko-opintomahdollisuus lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin. Turun ensisijassa yleisopetusta antavien peruskoulujen päättöluokkalaisille 96,2 prosentille osoitettiin koulutuspaikka joko ammatillisesta koulutuksesta tai lukiosta. Viidelle peruskoulun oppilaalle ei ollut osoitettu jatkokoulutuspaikkaa elokuun loppuun mennessä. Ks. lisää.

Ammatillisesta koulutuksesta osoitettiin koulutuspaikka 42,9 prosentille kaikista päättöluokkalaisista. Ensisijassa yleisopetusta antavista kouluista lukiosta jatkokoulutuspaikan saaminen vaihteli 32,7 % – 75,4 % välillä. Näistä päättöluokkalaisista sijoittui lukioon 54,8 %. Ammatillisesta koulutuksesta jatkopaikan saaminen vaihteli 21,2 % ja 63,6 % välillä.  Ammatilliseen koulutukseen osoitettiin jatkokoulutuspaikka 41,4 prosentille.

Keskitetyn palvelun kouluissa jatkokoulutuspaikan saaminen lukiosta vaihteli 0 % – 22,7 % välillä. Näistä päättöluokkalaisista sijoittui lukioon 9,5 %. Ammatillisesta koulutuksesta jatkopaikan saaminen vaihteli 18,8 % ja 100 % välillä. Keskitetyn palvelun koulujen oppilaista 53 % sijoittui ammatilliseen koulutukseen. Näistä päättöluokkalaisista sijoittui joko ammatilliseen koulutukseen tai lukioon 67,6 %.