Tablet-kokemusten jakamista ja ideointia

Opetuskokemuksia jakamassa

Itäharjun ja Suotorpankujan hanketoimijat kokoontuivat 11.5. TOP-keskukseen jakamaan kokemuksia tablettitietokoneiden käytöstä oman esikouluryhmänsä opetuksessa. Kummassakin yksikössä käytössä olevat neljä tablettia ovat tuoneet mukanaan runsaasti uusia mahdollisuuksia opetukseen, mutta myös paljon uutta pohdittavaa.

Tähän mennessä tablet-laitteilla on käytetty valmiita verkon oppimateriaaleja sekä keskitytty lasten omaan tuottamiseen, kirjoittelun harjoitteluun, piirtämiseen ja kuvaamiseen. Pelitkin lapset ovat toki laitteista löytäneet ja opettavat näppärästi toinen toisilleen niiden ja muidenkin sovellusten käyttöä. Työskentely pareittain ja pienryhmissä onkin osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Samalla opitaan myös tärkeitä yhteistyötaitoja.

Opetuksen suunnittelussa on lähdetty miettimään oppimisympäristöä kokonaisuutena, jonka muodostavat päiväkodissa jo aiemmin käytössä olevat oppimateriaalit ja opetusvälineet yhdessä uusien tablet-laitteiden ja kosketustaulun kanssa. Kädentaitoja harjoitellaan sekä perinteisen kynän että sähköisen kynän avulla (paperilla ja kosketustaululla) ja sormella (tableteilla).

Opetusta eheytetään aihekokonaisuuksilla, joissa voidaan hyödyntää monipuolisesti oppimisympäristön tarjoamia mahdollisuuksia. Esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelussa on tutustuttu ensin aihepiiriin ja siihen liittyviin sanoihin, koottu sanoja legokirjaimista, ja sen jälkeen lapset ovat kirjoittaneet sanat kosketustaululle tai piirtäneet ne tabletille.

Haasteena tablettien käyttöönotossa on ollut muun muassa esiopetukseen soveltuvien appsien löytäminen sekä joidenkin sähköisten oppimateriaalien toimimattomuus kyseisillä androidlaitteilla. Ladattavissa olevat sovellukset ovat enimmäkseen englanninkielisiä, jolloin tärkeiksi valintakriteereiksi nousevat käyttöliittymän intuitiivisuus ja selkeys. Erilaiset piirto-, kirjoitus- ja värityssovellukset ovat tähän asti olleet eniten käytössä. Verkon materiaaleista innostavia esimerkkejä ovat muun muassa Pikku Kakkosen laajat sisältö- ja materiaalipaketit, erilaiset kuva- ja äänipankit sekä viimeisimpänä havaintona Google Earth, jolle löytyy oma, hyvin toimiva tablet-sovellus.

Molla-hankkeen oppimateriaaliosioon on koottu esiopetukseen soveltuvia verkko-oppimateriaaleja, sivustoja sekä kuva- ja äänipankkeja, joita voidaan käyttää myös tableteilla. Lista karttuu jatkuvasti hankkeen etenemisen ja kokemusten karttumisen myötä. Tablet-osioon päivitetään myös listaa käytössä olevista, laitteille ladattavista sovelluksista, jotka on koettu hyödyllisiksi.