ProKoulu

Opettajilta, huoltajilta ja oppilailta kerättiin viime keväänä tietoa, jonka perusteella on nyt koko koulun voimin lähdetty yhtenäistämään, kehittämään ja jäsentämään koulupäivää kaikilla luokka-asteilla. Edellisten viikkojen aikana on keskitytty koulupäivän alkuun. Tavoitteena on ollut rauhoittaa näitä siirtymätilanteita, sekä kiinnittää erityistä huomiota toistemme kohtaamiseen ja tervehtimiseen. Kevään toisena tavoitteena keskitytään läksyjen tekemiseen ja tarvittavista opiskeluvälineistä huolehtimiseen.

Oppilaille on laadittu yksinkertaiset hyvän käytöksen toimintaohjeet. Toimintaohjetta noudattaessaan oppilas saa koulun aikuiselta muistukekortin. Mikäli luokka on saavuttanut asetetut tavoitteet, pidetään luokan yhteinen palkintotunti, joka voi olla esim. lautapelien pelaamista tai muuta mukavaa yhteistä tekemistä.

ProKoulu on tutkimustietoon perustuva käyttäytymisen ongelmien ennaltaehkäisemisen koko koulun yhteinen toimintamalli. ProKoulun tavoitteena on vaikuttaa koulun työrauhaan, käyttäytymisongelmien esiintymisen sekä oppilaiden ja opettajien hyvinvointiin.